Tweede Noodbevel

Gemeente Westland kondigt tweede noodbevel af

Burgemeester Arends kondigt een tweede noodbevel af. Dit noodbevel is bedoeld om die personen te kunnen verwijderen rondom de Sinterklaasintocht in De Lier en op enige wijze uit zijn op het veroorzaken van ernstige onrust.

Noodbevel

Personen die zich bevinden in de nabijheid van de Sinterklaasintocht in De Lier of zich daar naar toe bewegen, en die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die op enige wijze uit zijn op ernstige wanordelijkheden, dienen zich op eerste vordering weg te bewegen van het evenement en zich verwijderd te houden van het evenemententerrein van de Sinterklaasintocht in De Lier, omgeven door de waterweg De Lee, Sportlaan, N223, Burgemeester van Doornlaan, Karel Doormanlaan, Lierweg (kruispunt met de Hoofdstraat) tot na beƫindiging van de Sinterklaasintocht in De Lier om 20:00 uur op 18 november 2023 .