Vanaf 1 februari isolatie- of duurzaamheidssubsidie aanvragen

Vanaf woensdag 1 februari kunnen Westlanders een aanvraag indienen voor de isolatie- of duurzaamheidssubsidie. Om 07.00 uur zijn de aanvraagformulieren voor de subsidies bereikbaar via de website van gemeente Westland.

Aanvraag indienen

De aanvragen kunnen worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op gemeentewestland.nl/subsidies. Voor het aanvragen is een DigiD-account nodig en moet je verschillende bijlagen toevoegen, waaronder offertes met daarin de R-waarden en U-waarden. Deze waarden geven aan hoe goed een maatregel werkt. Wie van de isolatiesubsidie gebruik wil maken, moet ook een recente inkomensverklaring (IB60) bijvoegen. Wie in een VvE zit of een woning huurt, moet zorgen voor een toestemmingsformulier voor het nemen van de maatregelen.

Verschillen

De isolatiesubsidie is voor inwoners met een verzamelinkomen tot maximaal €55.000. Inwoners die gebruik maken van de isolatiesubsidie kunnen tot 50% van de kosten terugkrijgen. Dit kan tot maximaal €1.000 per maatregel en maximaal €2.000 per woning.

Voor de duurzaamheidssubsidie is er geen inkomensgrens. Inwoners die gebruik maken van de duurzaamheidssubsidie kunnen 25% van de kosten terugkrijgen, tot maximaal €1.500,- per woning.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen

Wie een aanvraag wil indienen, moet ervoor zorgen dat deze compleet is. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen. De complete aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, moeten vanaf 1 februari 2023 worden genomen of al genomen zijn tussen 1 december 2022 en 1 februari 2023. Alle informatie over de subsidies, het aanvragen en welke vereisten er zijn is terug te lezen op www.gemeentewestland.nl/idsubsidies en in de verordening per subsidie.

Initiatiefvoorstel

Het initiatief voor een subsidie waarmee Westlanders hun huis kunnen isoleren en energie kunnen besparen kwam van de coalitiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD. Voor de regelingen is in totaal twee miljoen euro uitgetrokken.