Vergunning verleend voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten bij de tuinder

Op 17 juni is een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van 4 geschakelde woonunits voor 16 arbeidsmigranten. Het gaat om de locatie Woudtzicht in De Lier. Het verlenen van de omgevingsvergunning is de eerste aanvraag die is goedgekeurd onder de Beleidsregels tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten bij glastuinbouwbedrijven.

Grote opgave

Wethouder Valstar (arbeidsmigratie): “Ik ben verheugd dat een vergunning is verstrekt voor de tijdelijke huisvesting bij de tuinder. Ik hoop dat hiermee een vliegwieleffect ontstaat. Onze glastuinbouwgemeente kan niet zonder arbeidsmigranten en op deze manier dragen we bij aan onze opgave op het gebied van huisvesting. 

Ondanks dat de eerste vergunning is verleend, gaan we als gemeente de beleidsregels tegen het licht houden, omdat we zien dat de opgave groot is. Uiteraard blijven kwaliteit van de huisvesting en ruimtelijke inpasbaarheid een belangrijke randvoorwaarde”.