Zitting Gemeentelijk Stembureau

Verkiezingen Waterschap

De burgemeester van Westland maakt bekend, dat het gemeentelijk stembureau van Westland zitting houdt op 18 maart 2023 om 10 uur om onderzoek te doen naar het proces-verbaal betreffende de uitslag van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland.

Aanvang naam Adres Plaats  
10:00 uur Gemeentehuis Westland Verdilaan 7 Naaldwijk