Vier locaties bekend van Westlandse Flexroute

De gemeente Westland heeft vier locaties op het oog waar versneld gebouwd kan gaan worden. Het gaat om zowel permanente woningen als flexwoningen. De realisatie van de vier locaties start in 2024. Met deze bekendmaking zijn de eerste locaties van de Westlandse Flexroute definitief in beeld.

De vier locaties zijn:

  • Heulweg 36D,Kwintsheul (ca. 40 flexwoningen)
  • Poeldijkseweg, Monster (ca. 100 flexwoningen)
  • Vlietweg, Naaldwijk (ca. 400 permanent woningen)
  • Zuidgeestlaan, Naaldwijk (ca. 40 permanente woningen)

De gemeente Westland kondigde de Westlandse Flexroute in november 2022 aan als middel om de Westlandse woningmarkt van het slot te halen. Deze route omvat onder meer een afspraak met de provincie Zuid-Holland om tussen 2022-2026 in Westland versneld 1.500 betaalbare woningen te bouwen voor met name jongeren en starters. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor woningbouw, juichte de afspraak tussen Westland en de provincie toe. De Flexroute voorziet ook in het opvangen van statushouders, spoedzoekers en ontheemden uit Oekraïne in de doorstroomlocatie in het Carlton in Naaldwijk. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld deze locatie aan te kopen om het zo structureel voor dit doel te gebruiken. Derde onderdeel van de Flexroute is de versnelling en intensivering van de inburgering van nieuwe Westlanders.

In aanvulling op de twee locaties waar flexwoningen worden gebouwd, verwacht het college van B&W in de eerste helft van 2023 38 woonunits, ook flexwoningen, te plaatsen. De locatie(s) hiervoor maakt de gemeente begin maart bekend. Daarnaast onderzoeken we op dit moment vijftien locaties die toegevoegd kunnen worden aan de Westlandse Flexroute.

Nu de locaties bekend zijn, gaat de gemeente Westland met omwonenden in gesprek. Zij zijn per brief geïnformeerd over de plannen van de gemeente.

Wethouder Michiel Ferwerda, verantwoordelijk voor permanente woningbouw, is blij: “De Vlietweg en Zuidgeestlaan zijn in onze ogen goede locaties om woningen te bouwen voor Westlanders. Het woningtekort is groot, ook in onze gemeente, en met de Westlandse Flexroute hebben we onze jongeren en starters beloofd om snel voor hen te bouwen. Dit kan voor beide locaties al vanaf volgend jaar, 2024.”

Wethouder Barend Rombout, verantwoordelijk voor flexwoningen, vult aan: “Westland heeft behoefte aan woningen; liever gisteren dan vandaag. Het voordeel van flexwoningen is dat deze sneller te plaatsen zijn en qua grootte en kwaliteit inmiddels voldoen aan alle woningbehoeften. Met deze locaties zijn we er nog niet, er moet nog veel meer gebouwd worden, maar de eerste stappen zijn gezet.’’