Westland pakt heling aan

Wij werken samen met de politie om heling tegen te gaan. De website www.stopheling.nl en het digitaal opkopersregister (DOR) zijn twee belangrijke middelen die hierbij worden ingezet. Het doel is de afzetmarkt van gestolen goederen te verkleinen en daarmee ook het aantal woninginbraken terug te dringen. Inwoners van Westland en Westlandse handelaren in tweedehands en ongeregelde goederen worden de komende weken geïnformeerd over hoe zij hier een rol in kunnen spelen.

www.stopheling.nl

Inwoners van de gemeente Westland worden de komende weken via de campagne “Stop Heling” gewezen op het bestaan van de website www.stopheling.nl en de bijbehorende app. De kans op succesvolle opsporing van woninginbrekers wordt vergroot als mensen hun waardevolle spullen registreren. Als inwoners bij de aangifte direct een lijst met de unieke serienummers van bijvoorbeeld apparatuur en foto’s van sieraden kunnen geven, kan de politie de gevonden buit sneller koppelen aan de rechtmatige eigenaar. Ook geeft het vaak aanwijzingen naar het spoor van de dader(s).

Stopheling.nl is een website van de politie die gekoppeld is aan een database van gestolen goederen. Deze website kan consumenten ook een stukje zekerheid geven over de herkomst van hun tweedehands aankoop. Zij kunnen door het serienummer in te voeren zelf controleren of de aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie. Dit maakt de consument bewuster van heling en benadrukt hun eigen rol daarin. Want: ‘Zonder heler geen steler’.

Samenwerken om heling aan te pakken

"Als burgemeester van de gemeente Westland wil ik benadrukken dat heling een misdrijf is dat onze samenleving ondermijnt. Laten we als gemeenschap samenwerken om heling aan te pakken en een veilige omgeving te creëren voor al onze inwoners en ondernemers. Zo geven we een duidelijk signaal af dat heling niet wordt getolereerd in Westland”, aldus burgemeester Bouke Arends.

Digitaal opkopersregister voor ondernemers (DOR)

Volgens de wet moeten opkopers en handelaren in tweedehands en ongeregelde goederen hun ingekochte goederen registreren. Om het de ondernemers makkelijker te maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Alle Westlandse handelaren in tweedehands en ongeregelde goederen ontvangen medio september een brief van de gemeente waarin deze regelgeving verder wordt toegelicht. Onder deze regelgeving vallen onder andere goudopkopers, fietsenwinkels, juweliers en pandjeshuizen. Het systeem checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie kan ondernemen. Op deze manier wordt het criminelen steeds moeilijker gemaakt hun gestolen goederen te verkopen en dringen we de criminaliteit terug.