Westlandstek voor drie vrijwilligers Platform Gehandicapten Westland

De heer A.W.M. (Toon) van Buel uit Naaldwijk en de dames B. (Birgitte) Eekhout en Y.E.E. (Yvonne) Hettfleisch von Ehrenhelm uit Wateringen hebben op vrijdag 17 november ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Platform Gehandicapten Westland (PGW) de WestlandStek ontvangen van wethouder Carlieke van Staalduinen.

Mevrouw Eekhout zet zich vanaf het begin vrijwillig in voor PGW voor mensen met een beperking in Westland. Zij bezoekt Westlandse scholen om voorlichting te geven over toegankelijkheid. Doet promotie voor PGW op markten en braderieën en is gesprekspartner voor gemeente Westland over toegankelijkheid. Organiseert activiteiten voor gehandicapten, bijvoorbeeld scootmobieltochten. Daarnaast heeft zij zeven jaar geleden een afdeling rolstoelhandbal Westland bij Quintus Handbal opgericht.

Mevrouw Hettfleisch von Ehrenhelm heeft zich gedurende 20 jaar vrijwillig en bestuurlijk ingezet voor PGW. Het verzorgen van het secretariaat dat voor het grootste deel uit vrijwilligers met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte bestaat. Vanuit de dagelijkse ervaringen werken zij aan het creëren van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving in Westland. Organiseren van bestuursvergaderingen, commissie-overleggen, overleggen met gemeente en hulpmiddelenleverancier Meyra. Ook organiseert zij cursussen scootveilig, bijeenkomsten en verzorgt de nieuwsbrieven namens het platform.

De heer Van Buel heeft zich vanaf 2010 vrijwillig en bestuurlijk ingezet voor PGW als penningmeester en bestuurslid. Hij verzorgt de fondswerving, de contacten met kringloopwinkels en de administratie van de Rolbus en Strandrups. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de subsidieaanvragen bij de gemeente en draagt hij periodiek bij aan de financiële rapportages en de BTW aangiftes.