WestlandStek voor twee vrijwilligers Protestantse Gemeente De Lier

De heren C.J.M. (Carel) van Wensen en P.H. (Peter) van der Sar uit De Lier hebben op donderdag 2 november ter gelegenheid van hun jubileum als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Lier uit handen van wethouder Carlieke van Staalduinen de WestlandStek ontvangen.

De heer Van Wensen is gedurende 60 jaar vrijwilliger/penningmeester van de Bazaarcommissie van de tweejaarlijkse bazaar van de Protestantse Gemeente De Lier. De Bazaar in De Lier is recent voor de 30e keer gehouden, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het onderhoud van de Domkerk en de Vredekerk en daarnaast een gift aan de Voedselbank Westland. De heer Van Wensen levert een grote bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse bazaar en is daarnaast actief voor de bazaarkrant en de Grote Verloting.

De heer Van der Sar is gedurende 50 jaar vrijwillig verbonden aan de orgelcommissie van de Protestantse Gemeente De Lier. De orgelcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en het stemmen van de kerkorgels in de Domkerk en de Vredekerk. Daarnaast zorgt hij voor de coördinatie van de organisten tijdens diensten en feestelijke gelegenheden.

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.