Zesentwintig nieuwkomers in Westland tijdens de nationale naturalisatiedag

Op 15 december zijn 22 volwassenen en 4 kinderen Nederlander geworden. Locoburgemeester Carlieke van Staalduinen nam de verklaring van verbondenheid bij de nieuwe inwoners af. Hierbij beloven zij de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren. En de plichten te vervullen. Bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is het nodig om succesvol het inburgeringstraject te doorlopen. Hierbij dienen kandidaten voldoende kennis te tonen van de Nederlandse samenleving en cultuur, en zij moeten een taaltoets afleggen. Dit is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.