Afvalbakken

Afvalbakken zet u op vaste dagen en vaste tijden buiten. Is een bak vernield, vermist of niet geleegd dan meld u dit bij ons.

Wat u moet weten

 • u mag geen losse vuilniszakken aanbieden
 • afvalbakken zijn en blijven eigendom van de gemeente
 • u moet de bakken zelf schoonhouden
 • nieuwbouwhuizen ontvangen automatisch een grijze-, groene- of blauwe afvalbak
 • bouwt u zelf een woning dan doet u een aanvraag via Melding maken

Bak buiten zetten en ophaaltijden

Voor het restafval gebruikt u de grijze bak. De groene bak is voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Voor het papier gebruikt u de blauwe bak. Alle bakken hebben een formaat van 240 liter inhoud. De groene bak is ook verkrijgbaar in een klein formaat van 140 liter.

Grijze- en groene bak

De bak kunt u buiten zetten

 • vanaf 20.00 uur de avond vóór het legen
 • tot 07.00 uur de volgende ochtend (de dag van het legen)

De bak wordt geleegd tussen 07.00 uur en 17.30 uur. Is er een aanbiedplek aanwezig? Plaats de bak dan daar.

Blauwe bak in de bebouwde kom

U kunt de bak buiten zetten vanaf 17.00 uur op de avond dat de bak geleegd word. De bak wordt geleegd vanaf 18.30 uur. Is er een aanbiedplek aanwezig? Plaats de bak dan daar.

Blauwe bak in het buitengebied

U kunt de bak buiten zetten

 • vanaf 20.00 uur de avond vóór het legen
 • tot 07.00 uur de volgende ochtend (de dag van het legen)

De bak wordt geleegd tussen 07.00 uur en 17.30 uur.

Bak niet geleegd

Is uw grijze, groene of blauwe bak niet geleegd dan kunt u dat melden. Gaat het om meer bakken dan doet u 1 melding.

 • Is de blauwe bak maandag niet geleegd maak hier dan melding van. Zet de bak woensdag weer buiten vanaf 07.00 uur
 • Is de blauwe bak woensdag niet geleegd maak hier dan melding van. Zet de bak maandag weer buiten vanaf 07.00 uur

Bak vernield of vermist

Bij vernieling doet u direct aangifte bij de politie.
Wacht bij vermissing eerst de volgende ophaalronde af. Misschien vindt u uw bak alsnog terug. Zo niet, doe dan aangifte. U ontvangt een proces verbaal.

Na aangifte doet u online een melding om een nieuwe bak aan te vragen. Geef hierbij het volgende aan:

 • de kleur van de bak
 • de maat van de bak - groot of klein (de blauwe bakken hebben allemaal een groot formaat)
 • soort schade of vermissing

Stuur met uw melding (een kopie van) het proces verbaal van de politie mee.

 • Bak omwisselen of extra groene- of grijze bak

  Als u een bak wilt omwisselen of een extra groene- of grijze bak wilt, dan kunt u hiervan melding maken.

  U komt alleen in aanmerking voor een extra grijze bak als uw huishouding uit 6 personen of meer bestaat. Voor een extra grijze bak betaalt u eenmalig € 68,00.
  Een andere of een extra bak krijgt u alleen na toestemming van de gemeente. Beschadigde bakken blijft u gebruiken tot u een nieuwe ontvangt.