Afvalbakken

Uw afvalbak zet u op vaste dagen en met een vaste frequentie buiten. Is een bak vernield, vermist of niet geleegd dan meld u dit bij ons.

Vanaf 20 september 2021 geldt voor de laagbouwwoningen in de kernen ’s Gravenzande, Heenweg, de Lier en Maasdijk dat voor de inzameling van pbd (plastic, blik en drankpakken) gebruik moet worden gemaakt van de door de gemeente beschikbaar gestelde doorzichtige zakken. Voor de laagbouwwoningen in de overige kernen wordt dit voor het eind van het jaar geïmplementeerd. Deze bewoners krijgen hierover nog nadere informatie.

Wat u moet weten

  • u mag geen losse vuilniszakken aanbieden naast de verzamelcontainers- of bakken
  • afvalbakken zijn en blijven eigendom van de gemeente
  • u moet de bakken zelf schoonhouden
  • nieuwbouwhuizen ontvangen automatisch een groene- en blauwe bak en oranje afvalbak of zakken voor pbd.
  • bouwt u zelf een woning dan doet u een aanvraag via Melding maken voor bakken en indien van toepassing voor het laten toevoegen van uw adres voor het gratis kunnen bestellen van pdb-zakken

Bak buiten zetten en ophaaltijden

Voor het restafval gebruikt u de grijze bak. De groene bak is voor groente-, fruit- en tuinafval (ook etensresten) (gft). Voor het papier gebruikt u de blauwe bak. Alle bakken hebben een formaat van 240 liter inhoud. De groene bak is ook verkrijgbaar in een kleiner formaat van 140 liter. De oranje bak of de pbd-zakken gebruikt u voor plastic, blik- en drinkpakken. De afvalscheidingswijzer helpt u bij het juist scheiden van uw afval.

Grijze, groene, blauwe en oranje bak en pbd-zakken

De bak kunt u buiten zetten:

  • vanaf 20.00 uur de avond vóór de leegdag/ inzameldag
  • tot 07.00 uur de volgende ochtend de dag van het legen/ inzamelen

Is er een aanbiedplek voor bakken aanwezig? Plaats de bak dan daar.

De pbd-zakken kunt u dichtgemaakt aan de kroonring hangen aan een lantaarnpaal dicht bij uw huis. Voor het ophangen van de pbd-zakken gelden dezelfde tijden als voor het buiten zetten van de bakken.

Legen van de bakken en ophalen van de zakken gebeurt op de inzameldag tussen 7.00 en 17.30 uur.  

Bak niet geleegd of pbd-zak niet opgehaald

Is uw grijze, groene, blauwe of oranje bak niet geleegd of uw pbd-zak niet op de inzameldag opgehaald, meld dit snel na einde werkdag en uiterlijk binnen 1 werkdag. Gaat het om meer bakken of pdb-zakken dan doet u 1 melding.