Grofvuil

Het meeste grofvuil (hout, metaal, tuinafval, kunststof etc.) kunt u tegen betaling laten ophalen. U kunt het ook gratis naar een milieustraat brengen. Op de afvallijst (pdf 433kb) kunt u zien wat u wel en niet kunt laten ophalen of brengen.

Voor het grofvuil dat u volgens de lijst niet kunt brengen of laten ophalen, kunt u terecht bij een particuliere afvalinzamelaar.

Ophalen

Alleen particulieren kunnen grofvuil laten ophalen. Bedrijven, scholen en verenigingen moeten contact opnemen met een particulier inzamelbedrijf.

Het ophalen van de verschillende soorten grofvuil gebeurt op vaste dagen  (pdf 298kb) in de maand.
Wilt u grofvuil laten ophalen dan moet u een melding maken. Doe dit op een werkdag uiterlijk voor 12.00 uur voor de ophaaldag.

Aan het ophalen zijn kosten verbonden. Per afvalsoort betaalt u € 12,50. Bij het maken van de melding kunt u via iDEAL het bedrag betalen.

Openingstijden en huisvuilinzameling op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Tijdens de feestdagen gelden afwijkende tijden.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

Op Goede Vrijdag, 19 april, zijn alle gemeentekantoren gesloten. Voor uw grofvuil is de milieustraat Naaldwijk open op de gebruikelijk tijden. De huisvuilinzameling op Goede Vrijdag verloopt volgens het normale rooster.

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, zijn de gemeentekantoren en milieustraten gesloten.
De route huisvuilinzameling van het GFT (groene huisvuilbak) in ’s-Gravenzande en de inzameling GFT van de hoogbouw in Monster en Poeldijk en het restafval van de hoogbouw in De Lier, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen komt op Tweede Paasdag te vervallen. Dit wordt opgehaald op zaterdag 20 april.

  • Voorwaarden

    U mag niet meer dan 3m³ aanbieden.

    Is het snoeihout dan moet u dit bundelen in pakketten van maximaal 1,25 meter lang en maximaal 25 kg zwaar.

    Voor bouw- en sloopafval neemt u contact op met een particulier inzamelbedrijf. Kleine hoeveelheden (maximaal 0,5m³ per maand) kunt u gratis naar een milieustraat brengen.

  • Datum naar keuze

    U kunt ook zelf een datum kiezen om uw grofvuil te laten ophalen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Per afvalsoort betaalt u een bedrag van € 100,-. Om vuil te laten ophalen moet u een melding maken. Doe dit op een werkdag uiterlijk voor 12.00 uur voor de ophaaldag. De kosten worden vooraf in rekening gebracht bij het doen van de melding.