Milieustraten

Bij de milieustraten kunt u grofvuil en tuinafval vaak gratis wegbrengen. Sommige spullen zijn misschien nog goed bruikbaar. Deze kunt u naar een kringloopwinkel brengen. 

I.v.m. het coronavirus vragen we u om alleen naar de milieustraat te komen als het echt noodzakelijk is. Heeft u spullen die nog even bewaard kunnen worden, wacht dan met het wegbrengen naar de milieustraat. Kan het niet wachten? Verzamel het grofvuil dan zodat u maar één keer naar de milieustraat hoeft te komen.
De openingstijden zijn tot 13 februari 2021 tijdelijk verruimd:

Milieustraat Naaldwijk

Hoogwerf 5

Grofvuil

 
maandag tot en met vrijdag08.00 uur - 17.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

 
maandag08.00 uur - 16.00 uur
vrijdag08.00 uur - 16.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur

Milieustraat Monster   

Vlotlaan 37

Grofvuil

 
Maandag en donderdag13.00 uur - 17.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur
  

Klein Chemisch Afval

 
donderdag13.00 uur - 16.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur
 • Wat kunt u bij de milieustraten brengen

  Bij onze milieustraten kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren van onder andere:

  • Grof huisvuil - alles wat te groot is voor vuilniszak of afvalcontainer (maximaal 1 keer per maand 3m³)
  • Olie, vet of frituurvet
  • Dikke takken en ander tuinafval, te groot voor de GFT-container
  • Puin-, bouw- en sloopafval (maximaal 1 keer per maand 0,5 m³)
  • Elektrische apparaten
  • Kunststof, ijzer
  • Vensterglas, te groot voor de glasbak

  U kunt niet alles naar de milieustraten brengen. Soms kunt u alleen terecht bij een particulier afvalinzamelaar. Kijk voor meer informatie ook op deze afvallijst. Neem bij twijfel contact op met tel. 14 0174.

 • Regels milieustraten
  • Legitimatiebewijs verplicht
  • Het betreden van het terrein is op eigen risico
  • Eerst melden bij een van de medewerkers van de gemeentewerf
  • Volg de aanwijzingen van het personeel op
  • Kinderen onder de 10 jaar moeten om veiligheidsredenen in de auto blijven
  • Bedrijfsafval is niet toegestaan. Op de gemeentewerf kun u alleen huisvuil inleveren. Heeft u een bedrijf, schakel dan zelf een afvalverwerkingsbedrijf in.