Milieustraten

Bij de milieustraten kunt u grofvuil en tuinafval vaak gratis wegbrengen. Sommige spullen zijn misschien nog goed bruikbaar. Deze kunt u naar een kringloopwinkel brengen. 

Openingstijden en huisvuilinzameling op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Tijdens de feestdagen gelden afwijkende tijden.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

Op Goede Vrijdag, 19 april, zijn alle gemeentekantoren gesloten. Voor uw grofvuil is de milieustraat Naaldwijk open op de gebruikelijk tijden. De huisvuilinzameling op Goede Vrijdag verloopt volgens het normale rooster.

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, zijn de gemeentekantoren en milieustraten gesloten. De route huisvuilinzameling van het GFT (groene huisvuilbak) in ’s-Gravenzande en de inzameling GFT van de hoogbouw in Monster en Poeldijk en het restafval van de hoogbouw in De Lier, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen komt op Tweede Paasdag te vervallen. Dit wordt opgehaald op zaterdag 20 april.

Zaterdag 27 april Koningsdag

Op Koningsdag, zaterdag 27 april, zijn de milieustraten geopend vanaf 12 uur.

Milieustraat Naaldwijk

Hoogwerf 5

Grofvuil

maandag tot en met donderdag08.00 uur - 16.00 uur
vrijdag08.00 uur - 19.00 uur
zaterdag 08.00 uur - 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

maandag08.00 uur - 16.00 uur
vrijdag08.00 uur - 16.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur

Milieustraat Monster   

Vlotlaan 37

Grofvuil

donderdag13.00 uur - 16.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

donderdag13.00 uur - 16.00 uur
zaterdag08.00 uur - 16.00 uur
 • Wat kunt u bij de milieustraten brengen

  Bij onze milieustraten kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren van onder andere:

  • Grof huisvuil - alles wat te groot is voor vuilniszak of afvalcontainer (maximaal 1 keer per maand 3m³)
  • Olie, vet of frituurvet
  • Dikke takken en ander tuinafval, te groot voor de GFT-container
  • Puin-, bouw- en sloopafval (maximaal 1 keer per maand 0,5 m³)
  • Elektrische apparaten
  • Kunststof, ijzer
  • Vensterglas, te groot voor de glasbak

  U kunt niet alles naar de milieustraten brengen. Raadpleeg de lijst (pdf 414 Kb) om te zien wat u wel of niet kunt brengen. Soms kunt u alleen terecht bij een particulier afvalinzamelaar. Neem bij twijfel contact op met tel. 14 0174.

 • Regels milieustraten
  • Legitimatiebewijs verplicht
  • Het betreden van het terrein is op eigen risico
  • Eerst melden bij een van de medewerkers van de gemeentewerf
  • Volg de aanwijzingen van het personeel op
  • Kinderen onder de 10 jaar moeten om veiligheidsredenen in de auto blijven
  • Bedrijfsafval is niet toegestaan. Op de gemeentewerf kun u alleen huisvuil inleveren. Heeft u een bedrijf, schakel dan zelf een afvalverwerkingsbedrijf in.