Prawo jazdy

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

 • Zagraniczne prawo jazdy w Królestwie Niderlandów

  Czy Pan/i może jeździć w Królestwie Niderlandów ze swoim zagranicznym prawem jazdy zależy od długości Pan/a/i pobytu oraz od gdzie uzyskał Pan/i prawo jazdy.

  Czasowy pobyt w Królestwie Niderlandów z zagranicznym prawem jazdy

  Jeżeli Pan/i ma zamiar pozostać przez krótki okres w Królestwie Niderlandów, na przykład pracować lub podczas Pan/a/i wakacji i chce Pan/i poruszać się własnym transportem, to musi Pan/i posiadać ważne zagraniczne prawo jazdy.

  Osiedlenie się w Królestwie Niderlandów z zagranicznym prawem jazdy

  Jeżeli Pan/i ma zamiar pozostać mieszkać na dłuższy czas w Królestwie Niderlandów, to musi Pan/i wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy na holenderskie.

  Z Pan/a/i zagranicznego prawa jazdy może Pan/i korzystać jeszcze przez pewien określony czas.

  Od momentu rejestracji w Bazie Danych Osobowych (BRP) może Pan/i korzystać ze swojego zagranicznego prawa jazdy przez 15 lat (licząc od daty wydania Pan/i zagranicznego prawa jazdy), pod warunkiem, że ono jest ważne.

  Jeżeli Pan/a/i zagraniczne prawo jazdy nie jest już ważne (upłynęło więcej niż 15 lat od daty jego wydania) i Pan/i ma zamiar pozostać w Królestwie Niderlandów nie dłużej niż dwa lata, to Pan/i może korzystać jeszcze przez dwa lata z tego zagranicznego prawa jazdy. Jeżeli ma Pan/i zamiar pozostać w Królestwie Niderlandów dłużej niż dwa lata, to należy nieważne zagraniczne prawo jazdy wymienić na holenderskie.

  Tutaj znajdzie Pan/i więcej informacji.

  Prawo jazdy na motor

  Jeżeli Pan/i ma zamiar poruszać się motorem w Królestwie Niderlandów, to musi Pan/i posiadać ważne zagraniczne prawo jazdy.

 • Wymiana prawa jazdy na holenderskie

  Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane poza Królestwem Niderlandów mogą je w określonych przypadkach wymienić na holenderskie. Zagraniczne prawo jazdy można wymienić pod warunkiem, że:

  Jeżeli jest to europejskie prawo jazdy, którego data ważności upłyneła, to w tym przypadku należy przysłać oświadczenie, w którym jest zawarta zgoda na wystawienie holenderskiego prawa jazdy przez instancję, która to prawo jazdy wydała

  Dodatkowe informacje dotyczące wymiany prawa jazdy na holenderskie

  Można wystąpić o zamianę prawa jazdy tylko w gminie, w której się mieszka i jest się zameldowanym. Bezpośrednie wystąpienia do urzędu RDW nie będą rozpatrywane.

  Poprzez link można się umówić do urzędu gminy na spotkanie (Rijbewijs aanvragen)

  Potrzebne dokumenty:

  • 1 zdjęcie paszportowe w kolorze. Najlepiej jest zrobić to zdjęcie w Królestwie Niderlandów, gdyż zdjęcia robione za granicą zazwyczaj nie spełniają wymogów stawianych przez holenderskie prawo. Wymogi dotyczące zdjęcia paszportowego
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Kartą płatniczą trzeba uiścić opłatę od razu przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy
  • Uwaga! Prawo jazdy, które chce się wymienić. To prawo jazdy zostanie zatrzymane. Urząd RDW wysyła zawsze prawa jazdy wydane poza Królestwem Niderlandów do kraju, w którym ono zostało wydane. Nie jest więc możliwe oddanie prawa jazdy z powrotem.
  • Ewentualnie orzeczenie lekarskie. (verklaring van geschiktheid)

  Urząd gminy wysyła Pan/a/i wniosek do urzędu RDW. Jeżeli wszystkie dostarczone przez Pan/a/ią dokumenty się zgadzają, to otrzyma Pan/i w ciągu 10 dni roboczych od urzędu RDW list z informacją kiedy może Pan/i odebrać holenderskie prawo jazdy w urzędzie gminy. W tym celu trzeba umówić się na spotkanie. (Rijbewijs ophalen)

  Uzupełniające informacje na temat wymiany zagranicznego prawa jazdy na holenderskie.

 • Utrata prawa jazdy

  Jeżeli utraciło się prawo jazdy w wyniku zgubienia lub kradzieży, należy wystąpić o wydanie nowego prawa jazdy. W jaki sposób trzeba to zrobić, zależy od tego gdzie dana osoba mieszka i gdzie zgubiła prawo jazdy.

  Holenderskie prawo jazdy zgubione lub ukradzione

  Należy umówić się na spotkanie w urzędzie gminy, w której się mieszka. Należy zabarać ze sobą jedno zdjęcie paszportowe w kolorze i ważny paszport lub inny dowód tożsamości.

  Zagraniczne prawo jazdy zgubione lub ukradzione

  Należy umówić się na spotkanie w urzędzie gminy, w której się mieszka. Należy zabrać ze sobą oryginalne opieczętowane potwierdzenie autentyczności prawa jazdy ( nie starsze niż 6 miesięcy). Potwierdzenie takie można uzyskać w zagranicznym organie, który wydał to prawo jazdy. W potwierdzeniu tym musi być wyraźnie zaznaczone, czy prawo jazdy jest jeszcze ważne i kiedy zostało wydane.

  Należy wziąć ze sobą także jedno zdjęcie paszportowe w kolorze i ważny paszport lub inny dowód tożsamości.