Register Ontwikkelkader voor Huisvesters Arbeidsmigranten (ROHA)

Op 18 september 2018 heeft de gemeenteraad unaniem het Ontwikkelkader Huisvesting Arbeidsmigranten aangenomen. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat marktpartijen de komende jaren op diverse locaties extra huisvesting gaan realiseren voor arbeidsmigranten. In totaal streeft de gemeente naar de realisatie  van zo’n 2.000 extra bedden. In 2018 en in de 1e helft van 2019 worden concrete afspraken gemaakt met uitzenders. 

Inschrijfregister ROHA

Het Register Ontwikkelkader voor Huisvesters Arbeidsmigranten (ROHA) bevat een set heldere toelatingseisen. Uitzenders die aan de diverse kwaliteitseisen en andere voorwaarden denken te voldoen, kunnen zich inschrijven.

Let op

Voor inschrijving heeft u de volgende bijlagen nodig. Zorg dat u deze bij de hand heeft.

  • Bewijs van lidmaatschap Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)
  • Certificaat SNF-normen (Stichting Normering Flexwonen, certificering)
  • Rapport SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid, certificering)
  • Accountantsverklaring (zie eisen 4 en 5 onder paragraaf 4.1 in het Ontwikkelkader.