Afkortingen gemeentelijke belastingen

Uitleg afkortingen op het aanslagbiljet

BESE    = WOZ-beschikking eigenaar
BESG    = WOZ-beschikking gebruiker
BESH    = WOZ-beschikking huurder
OZBE    = Onroerende-zaakbelastingen eigenaar
OZBG    = Onroerende-zaakbelastingen gebruiker
RIOE/RIOW    = Rioolheffing eigenaar
RIOG    = Rioolheffing gebruiker
AFV    = Afvalstoffenheffing
FOR    = Forensenbelasting
TOE    = Toeristenbelasting
BIZ       = BIZ-heffing
WOFO = Forensenbelasting