Riool- en waterzorgheffing

Elke eigenaar of gebruiker van een perceel betaalt jaarlijks riool- en waterzorgheffing. Daarmee zorgt de gemeente voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van de riolering. Ook zorgt de gemeente voor de verwerking van het regenwater. U betaalt dus ook riool- en waterzorgheffing als uw perceel geen rioolaansluiting heeft.  

U betaalt de riool- en waterzorgheffing via het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Uitgangspunt bij de riool- en waterzorgheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De gemeente maakt op deze heffing dus geen ‘winst’.

Tarieven 2022

Rioolheffing eigendomTarief
Woning0,0196% van de WOZ-waarde 
Niet-woning 0,0438% van de WOZ-waarde
Een vast bedrag als de waarde van het perceel geheel
buiten aanmerking is gelaten op grond van de
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ
€ 219,12
Rioolheffing gebruikTarief
Eenpersoonshuishouden per jaar € 168,96
Tweepersoonshuishouden per jaar € 190,68
Meerpersoonshuishouden per jaar € 212,64
Niet-woning per jaar € 219,12