Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u jaarlijks rioolheffing. Daarmee kan de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering zorgen. Ook zorgt de gemeente voor de verwerking van het grondwater en het hemelwater. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag. Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De gemeente maakt op deze heffing dus geen 'winst'.

Tarieven 2022

Rioolheffing eigendomTarief
Woning0,0196% van de WOZ-waarde 
Niet-woning 0,0438% van de WOZ-waarde
Een vast bedrag als de waarde van het perceel geheel
buiten aanmerking is gelaten op grond van de
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ
€ 219,12
Rioolheffing gebruikTarief
Eenpersoonshuishouden per jaar € 168,96
Tweepersoonshuishouden per jaar € 190,68
Meerpersoonshuishouden per jaar € 212,64
Bedrijf per jaar € 219,12