Nieuwjaarstoespraak burgemeester Arends 2023

Goedenavond,

Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Dat het een machtig mooi 2023 mag worden. Panta Rhei; alles is verandering.

Wat fijn dat u er allemaal bent, hier in óns Westland Theater De Naald. Een speciaal welkom aan diegenen voor wie 2022 een bijzonder jaar is geweest, zoals de winnaars van de sportprijzen en inwoners die een onderscheiding hebben ontvangen en aan de genomineerden voor de uitblinker.

Mooi om aan de start van het nieuwe jaar elkaar hier te ontmoeten en alle goeds toe te wensen.

Ik wil beginnen alle hulpverleners te bedanken die op oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling voor u, voor mij, voor ons allen paraat stonden. Zij hebben een prestatie van formaat geleverd en dat is een krachtig dankjewel van ons allemaal waard.

Vanavond kijken we samen vooruit, maar blikken we ook nog even terug op het afgelopen jaar. Of wellicht de afgelopen jaren. Immers, de laatste nieuwjaarsontmoeting was in 2020. Ik wil u meenemen in het gedicht van de zanger Stef Bos die zo treffend samenvat waar we de afgelopen jaren, en op een andere manier momenteel wellicht nog steeds, mee te maken kregen.

“Onvoorstelbaar, hoe in twee weken de wereld kan veranderen
En wij in verwarring naar buiten kijken
Overspoeld door feiten waar we achteraanlopen
Zonder te weten waarheen,
Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds dringt het nieuws tot ons door
En worden wij wakker geschud, door stilte”.

Stef Bos schreef het gedicht als lentevers, midden in de coronaperiode. Hij blikte terug op een bizarre en onvergetelijke lente. Waarin zoveel ineens tot stilstand kwam. Hij schrijft over verandering, en wat mij betreft is zijn gedicht niet alleen in de lente van toepassing.

Voor mij staat “verandering” centraal als ik terugkijk, maar ook als ik vooruitdenk. De media staat er vol van: ‘we vallen van de ene crisis in de andere, we moeten branden blussen én aan de lange termijn denken. Recessie, herstel en transitie”. Veel dure woorden, alarmerende berichten en dat kan ons somber stemmen. Toch kunnen veranderingen ook iets positiefs voortbrengen. Kijk naar de Coronacrisis. Naast het leed en verdriet en de grote impact op het dagelijks leven, gaf het ons ook aandacht voor het kleine, voor elkaar en de kwetsbaarheid van het leven. Onder invloed van de Coronacrisis zijn we ook gaan nadenken over de rol van de overheid. Zorg, OV, beveiliging, energievoorziening; het is op afstand gezet maar in tijden van crises zien we hoe kwetsbaar onze samenleving daardoor is geworden. Veranderingen zullen noodzakelijk zijn. Alleen al het grote personeelstekort in de diverse overheidssectoren schreeuwen om verandering.

Laten we eerlijk zijn. We zijn meestal niet zo goed in veranderen. We hebben tijd nodig om ons aan te passen en hobbels als onzekerheid, wantrouwen of angst voor het onbekende te overwinnen. We voelen ons over het algemeen prettig bij het vertrouwde, we zoeken vaak naar houvast. Verandering is niet altijd makkelijk, maar soms wel nodig. De manier waarop is daarin belangrijk. Zien we niemand over het hoofd? Kan iedereen meekomen in de complexe stroomversnelling die vaak gepaard gaat met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, communicatie en mobiliteit? Om dergelijke zorgen over de veranderende samenleving met elkaar te delen en met elkaar hierover in gesprek te gaan organiseerde de gemeente een dialoogavond. Om zo begrip voor elkaar te krijgen, ondanks de verschillende inzichten.

In maart vorig jaar werd de nieuwe gemeenteraad van Westland geïnstalleerd en in mei volgde er een nieuw college. Nieuwe speerpunten en opdrachten vragen om prioritering maar ook veranderende omstandigheden doen dat. Ik noem de energiecrisis waar zoveel van onze ondernemers en inwoners hard door geraakt worden. Waar ook met veel inzet en creativiteit nieuwe ideeën en ambities ontstaan op het gebied van duurzaamheid. Van het gas af is inmiddels geen discussie meer. Nu komt het aan op initiatief, creativiteit, durf en doorpakken. Prima Westlandse kwaliteiten lijkt me. Ik noem ook het tekort aan (betaalbare) woningen in de gemeente Westland. Wie kan als starter nog een woning kopen of huren? Te lang staan jongeren aan de kant.
Gelukkig kunnen we in de gemeente Westland vanaf begin dit jaar versneld 1.500 betaalbare woningen bouwen voor jongeren en starters. Het college heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie. Nu moeten de locaties gevonden worden. En u weet: locaties in Westland zorgen voor discussie. Maar we kunnen niet alleen maar de lusten hebben. Mijn oproep is dan ook: zorg dat we dit jaar op 10 locaties kunnen bouwen voor onze jongeren. Dat is onze plicht aan een nieuwe generatie.

De wereld verandert snel en dat vraagt om wendbaarheid. Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen valt niet mee. Hoe blijft Westland ook in de toekomst de leidende tuinbouwgemeente van Nederland en ver daarbuiten? Innovatie, technologie, artificial intelligence en robotisering zullen leidend worden in de tuinbouwsector. Wellicht de grootste verandering in tijden. Die overigens al eerder is begonnen en vraagt om nieuwe vaardigheden. Techniek gaat mede leidend worden in de tuinbouw. Een campus rondom het World Horti Centre waar de Technische Universiteit van Delft een centrale rol moet gaan vervullen is daarvoor een noodzaak.

Op 1 januari 2004 werd de gemeente Westland opgericht en dus gaan we inmiddels langzaam maar zeker richting ons jubileum van bijna 20 jaar. We zijn jongvolwassen, je zou kunnen zeggen de puberteit voorbij. We zijn ook gegroeid, in meerdere opzichten. In 2004 telden we ruim 97.000 inwoners en dat zijn er inmiddels meer dan 115.000.

De gemeente Westland is volop in ontwikkeling en als er één ding is dat mij elke keer weer opvalt in onze gemeente dan is dat veerkracht. Van de glastuinbouw, ondernemers, organisaties, verenigingen en inwoners. Ik heb zeer veel bewondering voor hoe de Westlandse gemeenschap zoveel oppakt.

Ik vind het prachtig om al die initiatieven, van omzien naar je buren tot de opvang van Oekraïners, onder de Westlanders te zien. We hebben veel om groos op te kunnen te zijn.
Bijvoorbeeld met het optreden zojuist van het koor Laus Deo, dat vorig jaar maar liefst 150 jaar bestond. Op deze avond zien we meer voorbeelden van het rijke culturele leven in de gemeente Westland, met dans, muziek en cabaret. En wat dacht u van de jongerenwaarderingsprijs De Uitblinker die we vanavond uitreiken aan een jonge vrijwilliger in onze gemeenschap.

In Westland staan we voor een traditie van de mouwen opgerold, hard werken en veel mooie resultaten. Laten we ook in 2023 met elkaar gaan voor een krachtige glastuinbouwgemeente en een hechte gemeenschap.

Ik rond af. Sinds een jaar ben ik een trotse opa en dit jaar hopen mijn vrouw en ik een nieuw kleinkind te mogen verwelkomen. Over verandering gesproken. De komst van een nieuwe generatie is een mijlpaal in je leven die ook nieuwe inzichten brengt. Zo hebben we allemaal, hoop ik, mooie persoonlijke herinneringen en vooruitzichten en fijne mensen om ons heen. Wat ons helpt om te relativeren, hoe moeilijk of lastig het soms ook is of lijkt.

Ik wens ons allen een goed, gezond en gelukkig 2023 toe!