Wethouder Pieter Varekamp

Portefeuille

 • Economie
 • Mobiliteit
 • Arbeidsmigratie
 • Energietransitie          

3e loco burgemeester

Wethouder Pieter Varekamp woont in Naaldwijk. Hij was ruim 4 jaar raadslid in Westland en de afgelopen 4 jaar wethouder. Daarvoor was hij actief in de telecomindustrie (o.a. KPN, KPNQwest) en ICT dienstverlening (Kennisnet, Nictiz).

 • Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH
 • Lid presidium Vervoersautoriteit MRDH
 • Aandeelhouder RET en HTM namens MRDH
 • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam Den Haag
 • AVA ROM Innovation Quarter BV (IQ)
 • Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-Holland
 • Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport Nederland
 • Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland
 • Lid Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu  VNG
 • Penningmeester regiobestuur VVD Zuid-Holland
 • Penningmeester Liberaal Fonds Westland

VVD Westland

Wethouder ing. P. (Pieter) Varekamp
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
0174-673335 (secretariaat)
[email protected]

Woordvoerder:
Charlotte Kaman
06-83214923

Klik op de foto voor een groot formaat van de afbeelding.