Strategisch Adviseur Verbonden Partijen

Werken bij gemeente Westland

Komt tot bloei bij de gemeente Westland. Binnen onze organisatie haal je het beste uit jezelf. Zo kom je tot bloei! Als mens én als professional. Je krijgt de ruimte om actief mee te denken en initiatief te tonen. Dat is ook nodig. Onze omgeving verandert snel, dus veranderen wij mee. Ook daarom is ons doel dat we de komende jaren met alle medewerkers opdrachtgericht gaan werken. Als wendbare en lerende organisatie kijken we voortdurend ‘naar buiten’. Om te weten wat er speelt. En waar we ons op moeten richten. Die dynamiek spreekt je aan. Zo bouwen we met elkaar aan een mooi Westland!

Als strategisch adviseur verbonden partijen

Verbeter je het planning en control instrumentarium waarover het management en het gemeentebestuur kunnen beschikken. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en het gebruik van P&C instrumenten, waarbij de komende tijd de nadruk ligt op de beheersing van de gemeentelijke financiën. Een deel van je takenpakket betreft het aandachtsgebied Governance en Verbonden Partijen. Daarbinnen ligt de nadruk op advisering rond verbonden partijen en governance op strategisch niveau vanuit de eigenaarsrol. De gemeente Westland heeft op dit moment verschillende verbonden partijen. Waaronder (grond)ontwikkelingsbedrijven, organisaties in het sociale domein en gemeenschappelijke regelingen. In het voorjaar van 2017 is de kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Samen met je collega strategisch adviseur zorg voor de integrale uitvoering van het beleidskader.

De ambtelijk opdrachtgever Financiën is de opdrachtgever. Je werkt nauw samen met je collega strategisch adviseur governance en verbonden partijen, de accounthouders, het team planning & control, financieel en juridisch adviseurs. Je fungeert als sparingpartner van de wethouder Financiën en de directie.

Kortom een veelzijdige functie, want als strategisch adviseur Planning & Control governance en verbonden partijen:

 

 • Adviseer je de directie, het college van B&W en de raad over de ontwikkeling van planning & control, waarbij je rekening houdt met de politiek-bestuurlijke vraagstukken, risico's en de doelstellingen.
 • Zorg je ervoor dat gemeente Westland beschikt over een samenhangend, actueel en effectief planning & control instrumentarium
 • Regisseer en adviseer je omtrent governance vraagstukken en processen. Onder meer bij de afweging om al dan niet te komen tot een nieuwe verbonden partij; bij het opstellen en actualiseren van (oprichtings-)akten, statuten; bij de uitvoering van periodieke evaluaties en toezichtarrangementen, als onderdeel van de planning en control cyclus.
 • Ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van advies voor het college van B&W. Financieel, juridisch, inkoop, ICT en HR (directie en RvC) vraagstukken en adviezen maken onderdeel uit van je scope.
 • Beheer je samen met je collega het overzicht van bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen per verbonden partij.
 • Werk je integraal samen binnen de gehele organisatie, weet je te verbinden en heb je oog voor de belangen van de diverse stakeholders, zonder daarbij het eigenaarsbelang uit het oog te verliezen.
 • Neem je deel aan interne en, waar nodig, externe overlegstructuren om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over governance, juridische en financiële thema's en om belangentegenstellingen te overbruggen. Als specialist sta je waar nodig in contact met de verbonden partijen tezamen of in overleg met de accounthouder.
 • Zorg je dat de benodigde kennis in de organisatie en het college is gewaarborgd door aanbod van (interne) cursussen en begeleiding.
 • Herijk je periodiek de kadernota verbonden partijen en zorg je voor actualisatie van de paragraaf en het register Verbonden Partijen.

 

Hier herken jij je in

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, of ondernemings-/financieel recht
 • Je kennis en ervaring heb je bij voorkeur opgedaan in een soortgelijke functie bij de overheid of in het bedrijfsleven in een financiële en/of juridische functie
 • Je hebt ervaring met vraagstukken rond governance en toezicht op verbonden partijen
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het beoordelen van de kwaliteit, juistheid en volledigheid van begrotingen en jaarrekeningen van verbonden partijen
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in de samenwerking met verbonden partijen vanuit een overheidsfunctie
 • Je hebt recente en ruime (minimaal 3 jaar) werkervaring in het (strategisch) adviseren van bestuur, directie en management
 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over de volgende competenties:
 • Je bent proactief, denkt in oplossingen en doorziet de belangen en complexe situaties
 • Je bent resultaatgericht
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen
 • Je hebt overtuigingskracht en lef
 • Je bent communicatief
 • Je begeeft je gemakkelijk op alle gespreksniveaus en bent een verbinder pur sang
 • Je beschikt over een hoge mate van organisatie- en politiek bewustzijn

Je doet het niet voor niks

 • Jij maakt het verschil voor inwoners van gemeente Westland
 • Je verdient een brutosalaris van maximaal €7.325  op basis van 36 uur
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop je salaris waarmee je maandelijks de beschikking hebt over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of gebruiken voor o.a. de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof
 • Ruimte voor groei via onze Westland Academy
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken met een laptop en mobiele telefoon van de gemeente
 • Tegemoetkoming in de kosten voor woon/werkverkeer en thuiswerkvergoeding
 • Jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
 • Premiekorting op diverse verzekeringen 
 • Betaalde ouderschapsverlofregeling voor onze aanstaande ouders
 • Pensioenregeling via het ABP

(Misschien) Wat voor jou?

Past dit bij jou? Solliciteer dan gelijk. Heb je nog vragen? Neem contact op met Jeffrey Mesker via 0683297417 of stuur een bericht via Whatsapp.

Solliciteer direct