Aan de leerlingen van alle basisscholen in het Westland

Westland, 24 maart 2020

Beste jongens en meisjes,

Je bent nu al een week niet naar school geweest en dat is heel raar, want het is geen vakantie. Je ouders werken misschien wel thuis en ook broers en zusjes gaan niet naar school. Je mag niet bij oudere mensen op bezoek. Je kan niet naar je sportvereniging of toneelles. Het coronavirus heeft de wereld ‘op z’n kop gezet’ en ook jouw wereld.

Ik begrijp dat het een vreemde situatie is en dat het je misschien ook wel een beetje bang maakt, dat is logisch. Ik maak me ook zorgen en tegelijkertijd proberen heel veel mensen net als ik er voor te zorgen dat we zo snel als mogelijk weer op een normale manier de dingen weer doen zoals we dat gewend waren. Laat je dus  niet bang maken met paniekberichtjes en foto’s. De écht belangrijke informatie hoor je van de minister op TV, van je ouders of verzorgers of van je meester of juf.

Heel veel mensen  werken  er keihard aan dat alles weer zo snel mogelijk gewoon wordt. En dat gaat ook lukken! Maar dan moeten we ons wel allemaal aan de regels houden! Dat geldt ook voor jou. Natuurlijk kan je wel even buiten spelen, maar niet met alle buurtkinderen in dezelfde speeltuin. Houd afstand 1,5 meter. Dat is allebei je armen uitstrekken en dan elkaar niet aanraken! Zorg ook dat je veel vaker dan normaal je handen wast! Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Wees ook lief en zorgzaam voor anderen. Natuurlijk thuis tegen je ouders en eventuele broers en zussen, je moet er met elkaar ook een prettige tijd van maken. . Misschien heb je ook tijd  een mooie tekening of brief te maken en die in de brievenbus bij oudere mensen te doen. Zij krijgen namelijk nu helemaal geen bezoek meer en zijn vast blij met een brief of kaart van jou. Bel, app of facetime als het kan met je opa of oma. Zwaai een keertje extra als je langs loopt of maak een mooie tekening met stoepkrijt bij oudere mensen voor de deur.

Als we allemaal goed samenwerken gaat het ons lukken het coronavirus te bestrijden. En als je soms bang of verdrietig bent, praat daar dan over met je ouders of familie, want van somber worden of je zorgen maken wordt het niet beter.

Ik weet vast en zeker dat jullie net als ik graag snel alles weer normaal willen laten zijn. Met elkaar gaan we daar voor zorgen. Ik kan alle steun gebruiken en ik reken ook op jullie! Zet ‘m op en succes.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Brief burgemeester aan oudere Westlander

Westland, 25 maart 2020

Beste inwoners van Westland,

Wij maken momenteel bijzondere tijden mee. Sinds het coronavirus in Nederland de kop heeft opgestoken, is ons leven in korte tijd ingrijpend veranderd. Wat altijd normaal was, is dat ineens niet meer.
Met name voor u als oudere inwoner van de gemeente Westland heeft  het  coronavirus grote gevolgen voor het dagelijks leven. Ik ben mij ervan bewust dat het voor u als (oudere) inwoner mogelijk een onzekere en wellicht soms angstige periode is. Dat is ook de reden dat ik u deze brief toestuur. Ik heb er behoefte aan u juist nu een hart onder de riem te steken.

Dagelijkse of wekelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een kaartmiddag of zangkoor-repetitie waar u altijd naar uitkijkt, gaan niet door. Misschien heeft u familieleden  die nu uit voorzorg niet bij u op bezoek komen. Of maakt u zich zorgen om uw eigen gezondheid, die van uw partner of van andere naasten. Ik herken en deel deze zorgen. Ik heb zelf een moeder van 81 en ik zie bij haar dezelfde zorgen en het wegvallen van veel dagelijkse of wekelijkse activiteiten. Vanzelfsprekend maak ik mij ook bezorgd om haar gezondheid in deze tijd.

De kans is groot dat uw sociale leven is stilgevallen en misschien heeft u zelfs helemaal geen contact meer met de buitenwereld. Het zijn ongekend moeilijke tijden. Voor ons allemaal, en voor de oudere inwoners van de gemeente Westland in het bijzonder.

Samen sterk

Het is goed te zien dat in de gemeente Westland een groot saamhorigheidsgevoel aanwezig is. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel . Het is fantastisch dat in de veerkrachtige Westlandse samenleving direct allerlei initiatieven zijn ontstaan om ouderen bij te staan. Schroom niet om daar gebruik van te maken!

Ik wil u graag een paar tips meegeven om deze lastige tijden goed door te komen: 

  • Vraag uw buren of familie boodschappen voor u te doen. Maak gebruik van de bezorgservice van de apotheek en winkeliers.
  • Zoek naar andere mogelijkheden om iets leuks te doen, een online spelletje of kijk samen televisie met de mobiele telefoon.
  • Maak gebruik van de vele initiatieven waar hulp wordt aangeboden, zoals Coronahulp Westland. Hier bieden Westlanders zich aan om bijvoorbeeld de boodschappen voor u te doen, maar er wordt ook andere hulp aangeboden. Zoek op Facebook de groep Coronahulp Westland of kijk op www.coronahulpwestland.nl. Lukt dat niet? Bel dan met Vitis Welzijn via tel. 0174-630 358.

Natuurlijk kunt u ook altijd bellen naar:

  • Vitis Welzijn voor alle vragen die over uw dagelijkse leven gaan. (0174- 630 358). Bij Vitis is nu een speciaal ingericht belteam die u graag te woord staat.
  • Luisterlijn: 0900 - 0767 (24/7 bereikbaar) of lokaal 070 - 345 45 00 (www.deluisterlijn.nl); voor een luisterend oor voor zaken waar u mee zit.
  • Zilverlijn: 088 - 344 2000; voor een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
  • ANBO ouderenbond: 0348 - 46 66 66
  • KBO/PCOB oudereninfolijn: 030 – 34 00 600

Onzekere tijd

Wat de toekomst ons gaat brengen, kan niemand op dit moment voorspellen. Veel plannen laten we even voor wat het is. Het gaat vooral om het ‘nu’. En het gaat om ’samen’. In goede en in mindere tijden moeten we naar elkaar omzien. Ook al mist u nu het dagelijks contact met anderen, ik weet zeker dat er op u gelet wordt.
Zoekt u vooral contact als u dat wilt. Bel elkaar, stel uw vragen en help elkaar. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij samen deze ongewone situatie het hoofd kunnen bieden.

In uw leven heeft u ongetwijfeld al veel meegemaakt en voor meer uitdagingen gestaan. Ik had u graag toegewenst dat een situatie zoals op dit moment u bespaard zou blijven. Helaas is dat niet het geval. Maar juist vanwege uw ervaringen ben ik er ook van overtuigd dat we met elkaar ook deze bijzondere tijd tot een goed einde zullen brengen. Vertrouw op uw eigen kracht en levenswijsheid. Ik wens u heel veel sterkte toe voor de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Open brief burgemeester aan de inwoners van Westland

Westland 16 maart 2020

Beste Westlanders,

Het coronavirus in Nederland houdt ons allen bezig. In heel Nederland en dus ook in Westland zijn nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht.

De maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Ze raken het openbare leven, ze raken ons werk en onze situatie thuis. We moeten ons aanpassen. Kinderen gaan niet naar school en we moeten zoveel mogelijk thuis werken. Ontmoetingen met grote groepen mensen moeten worden gemeden en bijeenkomsten zijn grotendeels uitgesteld.

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen leiden bij heel veel mensen tot zorgen en onzekerheid. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn ongerust het virus te krijgen, medewerkers in de gezondheidszorg weten dat zij een verhoogd risico lopen, leerlingen op de middelbare scholen vragen zich af of zij straks examen kunnen doen. Ik leef met jullie mee en deel jullie zorgen.

Ook veelbedrijven en ondernemers in onze gemeente worden hard getroffen door deze crisis. Denk aan de glastuinbouw en de horeca. Zonder steunmaatregelen van de overheid zullen zij in ernstige problemen raken, met grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Als gemeente proberen we ons bedrijfsleven waar mogelijk te ondersteunen. Met andere gemeenten, de provincie en brancheorganisaties ondernemen we actie om het Kabinet te bewegen met tijdelijke maatregelen de bedrijven en ondernemers door deze ongeëvenaarde crisis heen te leiden.

Neem de maatregelen serieus!

We maken op dit moment ongelofelijke tijden mee. Een situatie zoals nu met het coronavirus hebben we niet eerder meegemaakt. Juist omdat we het niet eerder hebben meegemaakt, moeten we heel veel zaken voor het eerst doen. Dat doen we naar beste kunnen, maar ik besef dat het niet altijd even goed gaat en soms beter zou kunnen. Wees ervan overtuigd dat iedereen met man en macht bezig is het zo goed mogelijk te doen.

Mensenlevens op het spel

Door de Rijksoverheid zijn maatregelen getroffen richting de samenleving. De gemeente voert deze uit. Het tegengaan van verspreiding van het virus heeft de hoogste prioriteit. Mij bereiken desondanks berichten van inwoners die de huidige maatregelen niet zo serieus nemen en hun sociale contacten niet hebben verminderd. Tegen hen zou ik willen zeggen: “Denk aan de arts en verpleegkundige die in het ziekenhuis elke dag bezig zijn om mensenlevens te redden en door corona een verhoogd risico lopen om zelf ook ziek te worden. Denk aan de ondernemer die op dit moment geen inkomsten heeft én aan zijn werknemers en hun gezinnen die allemaal afhankelijk zijn van dit inkomen.” Hoe sneller we het coronavirus onder controle krijgen, hoe sneller de arts en verpleegkundige weer zonder risico hun werk kunnen uitvoeren, hoe eerder de bedrijven hun werkzaamheden weer kunnen opstarten en hun medewerkers weer aan het werk kunnen. Neem de huidige maatregelen daarom serieus. Voor uzelf, en zeker voor een ander. En bespreek ook met uw kinderen waarom dat zo belangrijk is.

Oog voor elkaar

In deze tijd is het belangrijker dan ooit om oog te blijven houden voor ouderen en kwetsbare bewoners in uw omgevingen hulp te bieden waar nodig. Fysiek contact wordt ontraden, maar wellicht kunt u hen op andere manieren hulp en ondersteuning bieden. Het is heel mooi te constateren dat hiervoor her en der in de gemeente al initiatieven worden ondernomen. Dat zie ik graag in Westland en zo ken ik de Westlanders.

We bevinden ons in een ongekend lastige tijd, die veel vergt van ons allemaal. Laten we deze crisis op z’n Westlands aanpakken: doortastend, met gezond verstand en aandacht voor elkaar. En bovendien doorgoed op onze gezondheid te letten. Ik wens u veel sterkte daarbij.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland