Brieven burgemeester


Burgemeester roept op: "tandje erbij!"

Westland, 6 december 2020

Beste Westlanders,

Opnieuw schrijf ik u een brief. Ook deze keer is het COVID-19 virus de reden. Het aantal besmettingen in Westland blijft helaas aan de hoge kant, aan de zeer hoge kant zelfs. Er zijn maar weinig gemeenten in Nederland waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zo hoog is als in Westland. Dit baart mij grote zorgen.

Door het grote aantal besmettingen en de benodigde zorg aan met COVID-19 virus besmette personen blijft er minder personeel over dat zich bezig kan houden met het verlenen van zorg aan personen met andere ziekten. Behandelingen moeten daarom uitgesteld worden, met alle gevolgen van dien voor de patiënten die deze nodig hebben.
Door het grote aantal besmettingen wordt het lastig versoepeling mogelijk te maken voor onder andere  sportverenigingen en de horeca. Immers, hoe hoger het aantal besmettingen, hoe groter de kans dat bij versoepeling van regels de besmettingen fors hoger gaan worden. Dit heeft dan weer direct gevolgen voor de zorg.

We staan met elkaar, samen, voor de opgave het aantal besmettingen te verminderen. Hoezeer we de beperkende maatregelen ook zat zijn, hoe graag we met elkaar feestjes willen vieren, thuis of ergens anders, het zal er niet van komen zolang het aantal besmettingen hoog blijft.
Uit informatie van de GGD blijkt dat de meeste besmettingen het gevolg zijn van contacten binnen de huiselijke kring. We ontvangen dus nog te veel mensen bij ons thuis. Zolang we daar mee door gaan zal het aantal besmettingen niet afnemen.

Beste inwoners van Westland, we hebben er ongetwijfeld allemaal genoeg van, maar het COVID-19 virus kan blijkbaar nog geen genoeg van ons krijgen. Of we het nu leuk vinden of niet, we zullen een tandje bij moeten zetten. Dat is in het belang van ons allemaal. Als het aantal besmettingen omlaag gaat, kunnen ook de mensen met andere gezondheidsproblemen weer volop worden geholpen. En kunnen we binnenkort elkaar weer meer ontmoeten; thuis, in het café of restaurant, bij de sport of op feestjes. Dat is wat we allemaal willen. Laten we ons daar met elkaar, samen, voor inzetten.

Alvast mijn hartelijke dank voor uw inzet.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester

 


Brief aan inwoners van Westland

Westland, 29 september 2020

Beste Westlanders,

Sinds dinsdag 29 september 18.00 uur gelden er landelijk nieuwe, verzwaarde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen hebben zeker invloed op ons dagelijks leven. We zijn weliswaar gelukkig nog niet terug bij de maatregelen die aan het begin van de coronacrisis van kracht waren, maar als het coronavirus niet wordt teruggedrongen gaan we wellicht wel weer die kant op. Niemand wil weer terug naar de situatie van toen en eigenlijk wil ook niemand de nieuwe maatregelen die nu gelden. We kunnen echter niet voorbijgaan aan het feit dat het aantal besmettingen toeneemt en daarmee ook het aantal personen dat in een ziekenhuis belandt. Het aantal coronapatiënten op de intensive care  in onze regio is weliswaar laag, maar loopt wel op.
Samen staan we voor de taak te zorgen dat het aantal besmettingen afneemt en er geen overbelasting van de zorg gaat plaatsvinden. We doen het voor het zorgpersoneel, voor de kwetsbare medemens én voor patiënten met andere klachten die dan niet behandeld kunnen worden.

Om mij heen hoor ik verschillende geluiden over de aanpak, het verloop van de epidemie en de gevolgen voor de zorg. Ik zeg u eerlijk, ook ik heb af en toe last van twijfel. En ook ik ben eerlijk gezegd wel klaar met corona. En toch sta ik achter de nieuwe maatregelen. Ik zie de snel stijgende toename van mensen die besmet zijn. Ik ken – net als velen - ook de zorgen als het gaat om patiënten die geen corona hebben maar wel een behandeling nodig hebben. In het begin van de corona-epidemie behoorde Westland in de regio tot de koplopers als het gaat om het aantal besmettingen en overlijdens. Met een duidelijke en heldere aanpak zijn we met elkaar in Westland in staat gebleken het tij te keren. Deze maatregelen waren niet leuk of plezierig, maar ze hebben wel gewerkt. Inmiddels behoren we niet meer tot de koplopers en dat is een grote prestatie van ons allemaal. Een prestatie waar ik u nogmaals voor wil bedanken.

We doen het in Westland naar verhouding beter dan gemiddeld. Het is daarom wrang te zien dat bijvoorbeeld de horeca te maken krijgt met maatregelen die leiden tot minder omzet. Of dat sportverenigingen de kantines moeten sluiten en geen toeschouwers mogen toelaten. Ik heb met eigen ogen gezien dat de horeca en de sportverenigingen in Westland juist hun stinkende best doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar heb ik veel waardering voor. Net als voor de organisaties die in de zomer en nu tijdens WestlandOntmoet toch tal van activiteiten hebben georganiseerd, op kleinere schaal dan in vorige jaren.

Westlanders hebben laten zien dat ze met elkaar in staat zijn het aantal besmettingen laag te houden. Daar moeten we mee blijven doorgaan. Ik roep daarom iedereen op samen de schouders er onder te zetten. Daarmee steunen we elkaar, maar bijvoorbeeld ook de horeca en sportverenigingen. Want we willen graag dat de huidige maatregelen snel voorbij zijn. Doe dus geen dingen die een tegengesteld effect hebben Blijf voorlopig even wat verder bij elkaar uit de buurt. Kom niet in grote groepen bij elkaar. Ook niet op plekken waar niet altijd zicht op is. We moeten opnieuw door de zure appel heen bijten.

Hoewel ik met deze brief iedere Westlander aanspreek, heb ik voor één groep nog een speciale boodschap. Speciaal op jongeren doe ik een klemmend beroep de regels na te leven. Geloof me, ik snap hoe vervelend het voor jullie is om niet te kunnen doen wat je wilt. Ik heb zelf kinderen in de leeftijd waarop je in het weekend graag naar een feestje  gaat, met je vriendengroep bij elkaar komt  of een biertje drinkt in de sportkantine. Maar juist jullie inzet is heel hard nodig om dat verrekte coronavirus een halt toe te roepen. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de mensen om je heen!

Ik ken Westland en de Westlanders als een gebied en gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien. Met de eigenschap dat men zich niet altijd iets aantrekt van regels maar waar men wel verantwoordelijkheid neemt. Ik vertrouw erop dat dit nu ook het geval zal zijn, in de wetenschap dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft maar ook verantwoordelijk is voor een ander. Laten we elkaar steunen in deze soms moeilijke tijd. Mag ik vertrouwen op uw/jouw inzet? Alvast dank daarvoor!

Hartelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Volhouden!

Westland 30 juli 2020

Beste inwoners van Westland,

Sinds mei zijn de coronaregels stap voor stap versoepeld. We gaan weer vaker op bezoek bij familie, zitten gezellig op een terras of in een restaurant of kroeg, vieren onze verjaardag, gaan op vakantie en zijn weer volop aan het winkelen en sporten. Ons leven lijkt weer op het leven dat we voor de coronacrisis hadden en het virus lijkt ver weg.

Niks is echter minder waar. Na een periode van daling van het aantal coronabesmettingen, grijpt het virus opnieuw om zich heen. Ook in de gemeente Westland is het aantal besmettingen de afgelopen weken toegenomen en daar maak ik mij zorgen over. Een tweede golf moeten we hoe dan ook zien te voorkomen. Het zou betekenen dat mensen weer gevaar lopen om ernstig ziek te worden en de samenleving opnieuw op slot moet. Opnieuw met grote gevolgen voor kwetsbare inwoners en onze economie. Het zou ook betekenen dat we opnieuw enorm veel vragen van het zorgpersoneel en dat andere patiënten niet geholpen kunnen worden.  

We hebben het in Westland tijdens de eerste maanden van de coronacrisis ongelofelijk goed gedaan. Nu komt het erop aan dat we volhouden. Houd die 1,5 meter afstand (ook binnen), was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog. Vermijd drukte, blijf bij klachten thuis en laat u testen. Dat laatste kan in onze gemeente heel eenvoudig, want de GGD heeft een testlocatie op het parkeerterrein van het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad in Naaldwijk. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0800-1202.

In augustus zijn er evenementen in onder andere De Lier en Naaldwijk. Ik vind het belangrijk dat deze door kunnen gaan. Zeker nu veel mensen niet op vakantie gaan is het leuk om vertier in onze dorpen te hebben. De organisatoren nemen allerlei maatregelen om hun evenement veilig te laten verlopen, maar zijn voor het slagen hiervan afhankelijk van de bezoekers. Als zij de coronaregels onvoldoende naleven, kan dat betekenen dat het evenement wordt stilgelegd en dat zou heel jammer zijn voor iedereen.

Het virus is er nog wel even en we zullen daarmee moeten leren leven. Ik doe daarbij een dringend beroep op ieders gezonde verstand. Of u nu jong of oud bent, houd u aan de coronaregels. Spreek elkaar op een opbouwende manier aan als dit niet gebeurt. Op die manier voorkomen we een tweede golf en kunnen we van onze vrijheid blijven genieten. Alleen samen houden we corona onder controle!

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Aan de leerlingen van alle basisscholen in het Westland

Westland, 24 maart 2020

Beste jongens en meisjes,

Je bent nu al een week niet naar school geweest en dat is heel raar, want het is geen vakantie. Je ouders werken misschien wel thuis en ook broers en zusjes gaan niet naar school. Je mag niet bij oudere mensen op bezoek. Je kan niet naar je sportvereniging of toneelles. Het coronavirus heeft de wereld ‘op z’n kop gezet’ en ook jouw wereld.

Ik begrijp dat het een vreemde situatie is en dat het je misschien ook wel een beetje bang maakt, dat is logisch. Ik maak me ook zorgen en tegelijkertijd proberen heel veel mensen net als ik er voor te zorgen dat we zo snel als mogelijk weer op een normale manier de dingen weer doen zoals we dat gewend waren. Laat je dus  niet bang maken met paniekberichtjes en foto’s. De écht belangrijke informatie hoor je van de minister op TV, van je ouders of verzorgers of van je meester of juf.

Heel veel mensen  werken  er keihard aan dat alles weer zo snel mogelijk gewoon wordt. En dat gaat ook lukken! Maar dan moeten we ons wel allemaal aan de regels houden! Dat geldt ook voor jou. Natuurlijk kan je wel even buiten spelen, maar niet met alle buurtkinderen in dezelfde speeltuin. Houd afstand 1,5 meter. Dat is allebei je armen uitstrekken en dan elkaar niet aanraken! Zorg ook dat je veel vaker dan normaal je handen wast! Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Wees ook lief en zorgzaam voor anderen. Natuurlijk thuis tegen je ouders en eventuele broers en zussen, je moet er met elkaar ook een prettige tijd van maken. . Misschien heb je ook tijd  een mooie tekening of brief te maken en die in de brievenbus bij oudere mensen te doen. Zij krijgen namelijk nu helemaal geen bezoek meer en zijn vast blij met een brief of kaart van jou. Bel, app of facetime als het kan met je opa of oma. Zwaai een keertje extra als je langs loopt of maak een mooie tekening met stoepkrijt bij oudere mensen voor de deur.

Als we allemaal goed samenwerken gaat het ons lukken het coronavirus te bestrijden. En als je soms bang of verdrietig bent, praat daar dan over met je ouders of familie, want van somber worden of je zorgen maken wordt het niet beter.

Ik weet vast en zeker dat jullie net als ik graag snel alles weer normaal willen laten zijn. Met elkaar gaan we daar voor zorgen. Ik kan alle steun gebruiken en ik reken ook op jullie! Zet ‘m op en succes.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Brief burgemeester aan oudere Westlander

Westland, 25 maart 2020

Beste inwoners van Westland,

Wij maken momenteel bijzondere tijden mee. Sinds het coronavirus in Nederland de kop heeft opgestoken, is ons leven in korte tijd ingrijpend veranderd. Wat altijd normaal was, is dat ineens niet meer.
Met name voor u als oudere inwoner van de gemeente Westland heeft  het  coronavirus grote gevolgen voor het dagelijks leven. Ik ben mij ervan bewust dat het voor u als (oudere) inwoner mogelijk een onzekere en wellicht soms angstige periode is. Dat is ook de reden dat ik u deze brief toestuur. Ik heb er behoefte aan u juist nu een hart onder de riem te steken.

Dagelijkse of wekelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een kaartmiddag of zangkoor-repetitie waar u altijd naar uitkijkt, gaan niet door. Misschien heeft u familieleden  die nu uit voorzorg niet bij u op bezoek komen. Of maakt u zich zorgen om uw eigen gezondheid, die van uw partner of van andere naasten. Ik herken en deel deze zorgen. Ik heb zelf een moeder van 81 en ik zie bij haar dezelfde zorgen en het wegvallen van veel dagelijkse of wekelijkse activiteiten. Vanzelfsprekend maak ik mij ook bezorgd om haar gezondheid in deze tijd.

De kans is groot dat uw sociale leven is stilgevallen en misschien heeft u zelfs helemaal geen contact meer met de buitenwereld. Het zijn ongekend moeilijke tijden. Voor ons allemaal, en voor de oudere inwoners van de gemeente Westland in het bijzonder.

Samen sterk

Het is goed te zien dat in de gemeente Westland een groot saamhorigheidsgevoel aanwezig is. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel . Het is fantastisch dat in de veerkrachtige Westlandse samenleving direct allerlei initiatieven zijn ontstaan om ouderen bij te staan. Schroom niet om daar gebruik van te maken!

Ik wil u graag een paar tips meegeven om deze lastige tijden goed door te komen: 

  • Vraag uw buren of familie boodschappen voor u te doen. Maak gebruik van de bezorgservice van de apotheek en winkeliers.
  • Zoek naar andere mogelijkheden om iets leuks te doen, een online spelletje of kijk samen televisie met de mobiele telefoon.
  • Maak gebruik van de vele initiatieven waar hulp wordt aangeboden, zoals Coronahulp Westland. Hier bieden Westlanders zich aan om bijvoorbeeld de boodschappen voor u te doen, maar er wordt ook andere hulp aangeboden. Zoek op Facebook de groep Coronahulp Westland of kijk op www.coronahulpwestland.nl. Lukt dat niet? Bel dan met Vitis Welzijn via tel. 0174-630 358.

Natuurlijk kunt u ook altijd bellen naar:

  • Vitis Welzijn voor alle vragen die over uw dagelijkse leven gaan. (0174- 630 358). Bij Vitis is nu een speciaal ingericht belteam die u graag te woord staat.
  • Luisterlijn: 0900 - 0767 (24/7 bereikbaar) of lokaal 070 - 345 45 00 (www.deluisterlijn.nl); voor een luisterend oor voor zaken waar u mee zit.
  • Zilverlijn: 088 - 344 2000; voor een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
  • ANBO ouderenbond: 0348 - 46 66 66
  • KBO/PCOB oudereninfolijn: 030 – 34 00 600

Onzekere tijd

Wat de toekomst ons gaat brengen, kan niemand op dit moment voorspellen. Veel plannen laten we even voor wat het is. Het gaat vooral om het ‘nu’. En het gaat om ’samen’. In goede en in mindere tijden moeten we naar elkaar omzien. Ook al mist u nu het dagelijks contact met anderen, ik weet zeker dat er op u gelet wordt.
Zoekt u vooral contact als u dat wilt. Bel elkaar, stel uw vragen en help elkaar. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij samen deze ongewone situatie het hoofd kunnen bieden.

In uw leven heeft u ongetwijfeld al veel meegemaakt en voor meer uitdagingen gestaan. Ik had u graag toegewenst dat een situatie zoals op dit moment u bespaard zou blijven. Helaas is dat niet het geval. Maar juist vanwege uw ervaringen ben ik er ook van overtuigd dat we met elkaar ook deze bijzondere tijd tot een goed einde zullen brengen. Vertrouw op uw eigen kracht en levenswijsheid. Ik wens u heel veel sterkte toe voor de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland


Open brief burgemeester aan de inwoners van Westland

Westland 16 maart 2020

Beste Westlanders,

Het coronavirus in Nederland houdt ons allen bezig. In heel Nederland en dus ook in Westland zijn nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht.

De maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Ze raken het openbare leven, ze raken ons werk en onze situatie thuis. We moeten ons aanpassen. Kinderen gaan niet naar school en we moeten zoveel mogelijk thuis werken. Ontmoetingen met grote groepen mensen moeten worden gemeden en bijeenkomsten zijn grotendeels uitgesteld.

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen leiden bij heel veel mensen tot zorgen en onzekerheid. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn ongerust het virus te krijgen, medewerkers in de gezondheidszorg weten dat zij een verhoogd risico lopen, leerlingen op de middelbare scholen vragen zich af of zij straks examen kunnen doen. Ik leef met jullie mee en deel jullie zorgen.

Ook veel bedrijven en ondernemers in onze gemeente worden hard getroffen door deze crisis. Denk aan de glastuinbouw en de horeca. Zonder steunmaatregelen van de overheid zullen zij in ernstige problemen raken, met grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Als gemeente proberen we ons bedrijfsleven waar mogelijk te ondersteunen. Met andere gemeenten, de provincie en brancheorganisaties ondernemen we actie om het Kabinet te bewegen met tijdelijke maatregelen de bedrijven en ondernemers door deze ongeëvenaarde crisis heen te leiden.

Neem de maatregelen serieus!

We maken op dit moment ongelofelijke tijden mee. Een situatie zoals nu met het coronavirus hebben we niet eerder meegemaakt. Juist omdat we het niet eerder hebben meegemaakt, moeten we heel veel zaken voor het eerst doen. Dat doen we naar beste kunnen, maar ik besef dat het niet altijd even goed gaat en soms beter zou kunnen. Wees ervan overtuigd dat iedereen met man en macht bezig is het zo goed mogelijk te doen.

Mensenlevens op het spel

Door de Rijksoverheid zijn maatregelen getroffen richting de samenleving. De gemeente voert deze uit. Het tegengaan van verspreiding van het virus heeft de hoogste prioriteit. Mij bereiken desondanks berichten van inwoners die de huidige maatregelen niet zo serieus nemen en hun sociale contacten niet hebben verminderd. Tegen hen zou ik willen zeggen: “Denk aan de arts en verpleegkundige die in het ziekenhuis elke dag bezig zijn om mensenlevens te redden en door corona een verhoogd risico lopen om zelf ook ziek te worden. Denk aan de ondernemer die op dit moment geen inkomsten heeft én aan zijn werknemers en hun gezinnen die allemaal afhankelijk zijn van dit inkomen.” Hoe sneller we het coronavirus onder controle krijgen, hoe sneller de arts en verpleegkundige weer zonder risico hun werk kunnen uitvoeren, hoe eerder de bedrijven hun werkzaamheden weer kunnen opstarten en hun medewerkers weer aan het werk kunnen. Neem de huidige maatregelen daarom serieus. Voor uzelf, en zeker voor een ander. En bespreek ook met uw kinderen waarom dat zo belangrijk is.

Oog voor elkaar

In deze tijd is het belangrijker dan ooit om oog te blijven houden voor ouderen en kwetsbare bewoners in uw omgevingen hulp te bieden waar nodig. Fysiek contact wordt ontraden, maar wellicht kunt u hen op andere manieren hulp en ondersteuning bieden. Het is heel mooi te constateren dat hiervoor her en der in de gemeente al initiatieven worden ondernomen. Dat zie ik graag in Westland en zo ken ik de Westlanders.

We bevinden ons in een ongekend lastige tijd, die veel vergt van ons allemaal. Laten we deze crisis op z’n Westlands aanpakken: doortastend, met gezond verstand en aandacht voor elkaar. En bovendien doorgoed op onze gezondheid te letten. Ik wens u veel sterkte daarbij.

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends
Burgemeester van Westland