Ondernemers

Het coronavirus heeft ook veel impact voor u als ondernemer in gemeente Westland. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Aanvulling van de pagina vindt plaats zodra er meer informatie is.

Aanvraag

Om te voorkomen dat ondernemers niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien wordt een tijdelijke maatregel aangeboden. Hiervoor is een tijdelijke versoepelde regeling aanvulling levensonderhoud ingesteld.
De regeling is van toepassing op zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers, eenmanszaken, vof’s en maatschappen. Het gaat daarbij om ondernemingen met slechts 1 medewerker (een verdere uitwerking volgt zodra hierover meer door het ministerie bekend is gemaakt).

De regeling is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen van het kabinet gericht op ondernemers. Kijk voor het totale pakket op de website van de Kamer van Koophandel. Hier vindt u alle informatie bij het digitale coronaloket.

Specifiek informatie voor tuinbouwbedrijven vindt u hier.

Voor wie?

U kunt een aanvraag indienen wanneer u inwoner bent van de gemeente Westland.

Wanneer uw bedrijf gevestigd is in de gemeente Westland, maar u zelf buiten het Westland woonachtig bent, dan dient u zich te melden bij uw eigen woongemeente. Dit is door het Rijk bepaald.

Handig om te weten

Als u namens een ondernemer een aanvraag middels E-herkenning in wil dienen, dan dient u hiervoor tijdens de aanvraag een machtiging in te dienen, zodat het aanvraagproces niet stagneert. We willen dringend adviseren dat een ondernemer zoveel mogelijk zelf de aanvraag indient, zodat er geen stagnatie in het proces komt.

VOF

Wanneer u een VOF hebt, dan bent u genoodzaakt om per persoon een aanvraag in te dienen en niet één aanvraag voor de gehele VOF.

Voordat u de aanvraag start

Als u start met het doen van de aanvraag, zorg dan dat u de volgende stukken alvast bij de hand heeft de digitale aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

 • Identiteitsbewijs (ook van uw partner) - een rijbewijs voldoet niet -
 • Bankgegevens privé
 • Specificatie huur of hypotheek
 • Aangifte Inkomstenbelasting 2019 of als die nog niet gereed is 2018 van ondernemer zelf
 • Inschrijving Kamer van Koophandel


Als u ook of alleen een bedrijfskapitaal aanvraagt tot een maximum van €10.157,-  levert u ook het volgende aan:

 • Bewijsstukken van de zakelijke kosten die u dringend moet betalen
 • Toelichting op de aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)?

  U kunt als ondernemer een beroep doen op de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als het gezinsinkomen onder het bijstandsniveau komt en er geen eigen geld is om in de zakelijke en/of privékosten te voorzien.

  Kunnen zzp’ers en kleine ondernemers ook gebruik maken van de regeling?

  Deze groep ondernemers kan ook een beroep doen op de regeling Bbz. Om te voorkomen dat ondernemers niet meer in hun levensonderhoud meer kunnen voorzien wordt een tijdelijke maatregel aangeboden. Hiervoor is een tijdelijke versoepelde regeling aanvulling levensonderhoud in voorbereiding. De regeling is van toepassing voor zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers, eenmanszaken, vof’s en maatschappen.

  Een aanvraag doen

  Ondernemers kunnen een aanvraag doen met eHerkenning.

  Bent u kleine ondernemer of zzp’er of heeft u geen eHerkenning, doe dan een aanvraag met DigiD.

  Als het nodig is nemen onze consulenten contact met u op voor meer informatie.

  Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

  • de toets op levensvatbaarheid van uw onderneming wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
  • binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. (nu 13 weken)
  • de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden
  • er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
  • toekenning kan met terugwerkende kracht 1 maart 2020
  • geldt voor 3 maanden (maart, april, mei)
 • Welke belastingmaatregelen heeft de gemeente Westland voor ondernemers getroffen?
  • De gemeente stopt tot en met juni 2020 met het invorderen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. De betalingsverplichting blijft wel bestaan
  • De invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt tot nader order verlaagd van 4% naar 0,01%
  • Ondernemers kunnen voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling krijgen als de totale openstaande schuld minder is dan € 20.000. Een verzoek daarvoor kan worden gedaan per e-mail: info@gemeentwestland.nl of via telefoonnummer 14 0174
  • Bedrijven die door de maatregelen rondom het coronavirus in liquiditeitsproblemen dreigen te komen kunnen, onder strenge voorwaarden, een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente. Dat kan per e-mail: info@gemeentwestland.nl of via telefoonnummer 14 0174
 • Welke richtlijnen gelden er voor laden en lossen bij supermarkten?

  Om te zorgen dat de supermarkten voldoende bevoorraad kunnen blijven worden, zijn de venstertijden verruimd. Supermarkten moeten de richtlijnen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) volgen.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen als ondernemer?

  Maakt u zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor uw bedrijf?

  Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen. Zie hier de maatregelen op een rij.

  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

  De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

  Bij andere vragen over het coronavirus kunt u voor uw bedrijf bekijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.
  Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel.
  Heeft u dan nog vragen? Neem dan contact op met het adviesteam (Kamer van Koophandel) via 0800-2117.

  Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot één WOZ locatie, meer info kijk op deze pagina.
  Door dit besluit hoeven tuinbouwbedrijven met meerdere locaties in Westland minder energiebelasting (‘ODE’, ofwel opslag duurzame energie) te betalen aan de rijksoverheid.


  Voor vragen over werktijdverkorting en WW-uitkering voor uw personeel kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

  Bij de belangenverenging voor horeca in Nederland (KHN) kunt u ook informatie krijgen over het coronavirus. Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend).

 • Welke bedrijven zijn gesloten?

  Alle restaurants en cafés blijven in ieder geval tot 28 april volledig dicht. Ook ‘ondergeschikte horeca’, dus horeca-activiteiten in een winkel (zoals een koffiebar in een winkel), moeten gesloten worden. Afhaal is toegestaan, ook in ondergeschikte horeca. Sportclubs en -verenigingen moeten ook hun deuren sluiten.

 • Welke horecagelegenheden en winkels blijven open?
  • alle winkels mogen nog open blijven. Klanten moeten wel zorgen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden
  • markten blijven ook open. Ook hier geldt dat klanten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden
  • hotels mogen ook open blijven. Eet- en drinkgelegenheden in de hotels moeten wel de deuren sluiten
  • het thuisbezorgen van voedsel is ook nog toegestaan. Direct contact tussen bezorger en klant moet vermeden worden
 • Welk noodpakket economische maatregelen is er landelijk afgekondigd?

  Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen. Zie hier de maatregelen op een rij.

 • Zijn er verruimde kredietregelingen?

  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

 • Welke WOZ-maatregel is van toepassing voor Westlandse bedrijven?

  Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot één WOZ locatie, meer info zie de volgende pagina.

 • Waar vind ik meer informatie over werktijdverkorting en WW-uitkering?

  Voor vragen over werktijdverkorting en WW-uitkering voor uw personeel kunt u terecht via de Rijksoverheid.