Informatie aanvraagproces

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de TONK-regeling? U kunt direct een aanvraag indienen. Dit kan door het invullen van onderstaand digitaal aanvraagformulier. 

Uw aanvraag moet uiterlijk 31 oktober bij ons binnen zijn. U kunt TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari aanvragen. Wij raden u aan de TONK aan te vragen voor de hele periode waarin u denkt deze ondersteuning nodig te hebben. Eventuele wijzigingen kunt u later doorgeven met het wijzigingsformulier. Dit voorkomt dat wij uw aanvraag meerdere malen moeten beoordelen. Dat zou het uitbetalen van de TONK kunnen vertragen. De TONK is onbelast en heeft geen invloed op toeslagen of belastingen.

Voordat u de aanvraag start

Zorg dat u de volgende stukken bij de hand heeft als u begint met de aanvraag, deze moet u tijdens de aanvraag digitaal (PDF of foto) uploaden. Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen. Doet u dit niet, dan kan dit de afhandeling van uw aanvraag vertragen.

  • Identiteitsbewijs, ook van uw partner, dit mag geen rijbewijs zijn
  • Specificatie, dus een gesplitste opgave van uw huur of hypotheek
  • Huurcontract of eerste bladzijde van de koopovereenkomst van uw woning
  • Bankafschrift van de rekening waarop u de TONK wilt ontvangen
  • Bankafschriften van alle rekeningen (zakelijk en privĂ©) van u en uw partner over de periode 1 januari 2021 tot datum aanvraag
  • Bewijsstukken van cryptovaluta (zoals bitcoins) en de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot) per 1 januari 2021
  • Bewijsstukken van inkomsten, zoals salarisstroken, alimentatie of specificatie WW, van u en uw partner van de maand januari 2021 en januari 2020. Dit mag ook van de maand van de aanvraag en diezelfde maand het jaar ervoor. Stel u doet de aanvraag op 17 maart 2021, dan ontvangen wij graag de bewijsstukken maart 2021 en maart 2020 of die van januari 2021 of januari 2020. 

Ondernemers moeten daarnaast het volgende inleveren:

  • Opgave netto-omzet over de maand januari 2020
  • Opgaven netto-omzet over de maand januari 2021 tot en met de meest recente afgeronde maand. Stel u vraagt aan op 22 maart 2021 dan moet u een opgave van uw omzet over de maanden januari 2021 tot en met februari 2021 inleveren.
  • BTW aangifte 1e kwartaal 2020

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens nodig hebben, u hoort dan van ons hoe u die moet aanleveren.

Verloop aanvraag

U ontvangt een automatische bevestiging als u uw aanvraag via het digitale aanvraagformulier heeft ingediend. 
Wij moeten uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen. Gezien de urgentie, streven wij ernaar dit binnen 4 weken te doen. Heeft u na 4 weken geen bericht ontvangen? Dan kunt u een voorschot aanvragen, neem dan contact met ons op via 14 0174.