Veelgestelde vragen corona

We krijgen veel vragen binnen over de coronacrisis en de maatregelen. De meestgestelde vragen zetten we met de antwoorden op deze pagina voor u op een rij. Deze pagina wordt continu bijgewerkt.

Testen

 • Waar kan ik me laten testen?

  Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Daarmee controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

  Een testafspraak maken kan op twee manieren:

  • Ga naar www.coronatest.nl, beantwoord de vragen en maak vervolgens een afspraak.
  • Bel met 0800-1202. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 • Waar vind ik meer informatie over testen?
  • Wanneer kan u zich laten testen? Lees er meer over op deze pagina.
  • Voor meer algemene informatie over het testen kunt u terecht op deze pagina.
  • Op deze website legt Steffie het testen op een makkelijke manier voor u uit.

Corona-app

 • Kan ik de corona-app gebruiken?

  De corona-app is nu voor iedereen beschikbaar. De CoronaMelder helpt om nieuwe besmettingen beter in kaart te brengen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De app waarschuwt u als u een tijdje in de buurt bent geweest bij iemand die besmet is met het coronavirus. U kunt zelf ook anderen laten weten dat u besmet bent.

  Wilt u meer weten over hoe de CoronaMelder precies werkt? Bekijk dan deze pagina of video. Ook Steffie legt de app op een makkelijke manier voor u uit.

Dienstverlening gemeente

 • Ik moet iets regelen in het gemeentehuis. Kan ik wel langskomen?

  Vanwege de verspreiding van het coronavirus mogen er slechts een beperkt aantal bezoekers in de publiekshal van het gemeentehuis aanwezig zijn. Dit betekent dat wij alléén op afspraak werken.

  Daarnaast volgen we het dringende advies om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, dus ook in het gemeentehuis.

  Hoe kan ik een afspraak maken?

  Een afspraak maken kan via deze pagina. Heeft u dringend een afspraak nodig, maar is er geen ruimte meer beschikbaar? Neem telefonisch contact met ons op. Bel 14 0174 en kies voor optie 2. Wij schatten samen met u de situatie in en bekijken of het nodig is een spoedafspraak te maken.

 • Ik wil een document aanvragen. Kan dat?

  Het aanvragen van een uittreksel, afschrift burgelijke stand of attest de vita (bewijs van in leven zijn) kunt u digitaal via de website aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

 • Ik wil een verhuizing doorgeven. Kan dat?

  Een verhuizing kunt u digitaal via de website doorgeven. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD. Als u geen DigiD heeft, kunt u een papieren formulier invullen en opsturen. Dit formulier kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@gemeentewestland.nl.

 • Wordt het afval opgehaald?

  Afval wordt gewoon opgehaald. Kijk op deze pagina wanneer het bij u wordt opgehaald.

 • Zijn de milieustraten open?

  De milieustraten zijn geopend. Maar we vragen u om alleen te komen als het noodzakelijk is. Ook vragen we u om een mondkapje te dragen.

 • Kan ik nog meldingen maken?

  Door het coronavirus zijn er minder medewerkers om de meldingen openbare ruimte af te handelen. Wij vragen om uw begrip. Sommige meldingen krijgen voorrang:

  • meldingen waarbij de volksgezondheid in het gedrang kan komen (huisvuil en dergelijke).
  • meldingen waarbij zich een gevaarlijke situatie kan voordoen (dreigend omvallende boom) of andere calamiteiten.
 • Gaan de raads- en commissievergaderingen door?

  De gemeenteraad en commissies vergaderen weer in de raadzaal, met inachtneming van de afstandseis van 1,5 meter. Publiek is niet toegestaan. Inspreken kan alleen schriftelijk. Klik hier voor meer informatie of om de vergadering te volgen.

Openbaar leven

 • Zijn openbare gebouwen open?

  Ja, veel openbare gebouwen zijn op dit moment wel open. Denk aan bibliotheken, bioscopen, filmhuizen, theaters, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, dierenparken, pretparken, casino's, arcadehallen, speelhallen, zwembaden, rondvaartboten en seksinrichtingen.

  Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat zijn de regels voor huwelijksvoltrekkingen?

  Voor huwelijksvoltrekkingen (burgerlijke stand) geldt dat maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Dit aantal is inclusief kinderen.

  Bij een kerkelijk inzegening geldt geen maximum aantal bezoekers. Wel dienen de bezoekers de afstandsnorm van 1,5 meter te hanteren en een vaste zitplaats te hebben. Ook moeten een gezondheidscheck en registratie plaatsvinden. Deze regels gelden uiteraard ook voor huwelijksvoltrekkingen.

  Voor huwelijksfeesten of -recepties geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.

  Locaties

  De huwelijken kunnen worden voltrokken in zowel het Heilige Geesthofje, de horeca als in privéwoningen. De horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de landelijke regels. Politie en BOA's handhaven naleving van deze regels.

  Heilige Geesthofje

  In het Heilige Geesthofje (HGH) zorgt de gemeente voor handhaving van de landelijke regels. Door de geringe omvang van het Heilige Geesthofje kunnen er naast het bruidspaar maximaal 20 genodigden aanwezig zijn bij een huwelijksvoltrekking.  
  Deze regels zijn uiteraard onder voorbehoud van de ongewijzigde vertaling van een en ander in de landelijke regelingen en de in Westland geldende noodverordening.

 • Wat zijn de regels voor uitvaarten?

  Voor uitvaartenplechtigheden geldt een maximum van 100 personen.

  Een ‘koffietafel’ na afloop van de ceremonie is verboden. Maar een bijeenkomst na afloop voor alléén de deelnemers aan de ceremonie is in uitvaartcentra wel mogelijk. Hierbij wordt alleen koffie, thee en water geschonken. Deze bijeenkomst duurt maximaal een uur.
  Ook hier blijven de regels van 1,5 meter afstand houden en groepjes van 4 personen gelden.

  Een erehaag is toegestaan omdat dit vanwege het bijzondere karakter van een uitvaart als onderdeel van de ceremonie wordt gezien. Wel geldt ook hier dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

  Voor een dorpshuis of een zalencentrum is het mogelijk om een uitvaartbijeenkomst te verzorgen.

 • Is de horeca open?

  Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Afhalen is wel mogelijk. Afhaalrestaurants mogen tot 01.00 uur 's nachts open zijn.

 • Kan ik weer een evenement organiseren of bezoeken?

  Nee, evenementen zijn op dit moment verboden.

  Uitzonderingen zijn onder meer bijeenkomsten voor het belijden van een godsdienst of levensovertuiging, huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten.

 • Kan ik nog sporten in een groep?

  Sporten is nog beperkt mogelijk. Sport - en fitnessclubs blijven open.

  Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Individueel of in teamverband. Daarbij is het mogelijk om met groepjes van maximaal 4 personen te sporten en met maximaal 30 personen in totaal. Tussen de teamleden en tussen de groepen moet wel afstand gehouden worden. Dit geldt ook voor sporten buiten.

  Een voorbeeld: voor een handbalteam is het mogelijk om in groepjes krachttraining te doen.

  Wedstrijden zijn niet meer toegestaan. Daarnaast zijn toeschouwers ook niet welkom langs de velden of in de zaal. Verder zijn naast de sportkantines ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten mogen op sportclubs wel open zijn. In een sportzaal mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.

  Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.

 • Wat zijn de regels voor recreatiegebieden?

  Wollebrand, Plas van Alle Winden, Poelzone, Solleveld, Zwethzone, De Zweth, Hofpark, ’t Kraaiennest, ’s-Gravenzandse bosjes, park De Lierhout, Prinsenbos, Staelduinse bos en strand/duingebied.
  De recreatiegebieden in Westland zijn weer voor iedereen toegankelijk, maar ook hier gelden de basisregels.

 • Kan ik terecht in de leeszaal van het Historisch Archief Westland?

  De leeszaal van het Historisch Archief Westland in het gemeentehuis aan de Verdilaan is gesloten..

  Voor vragen mailt u naar: haw@gemeentewestland.nl.
  Meer informatie is te vinden op de website van het Historisch Archief.

 • Mag ik collecteren?

  Collecteren blijft mogelijk. Ook hiervoor geldt dat er afstand moet worden gehouden. Meer informatie is te lezen op deze pagina.

Zorg en ondersteuning

 • Gevolgen voor zorg en ondersteuning

  De gemeente heeft met alle zorgaanbieders afgesproken dat zij zoveel mogelijk de zorg blijven aanbieden. De zorgverleners willen dat zelf ook heel graag. Zij beseffen goed dat veel mensen van hen afhankelijk zijn. U krijgt daarom zoveel als mogelijk de zorg die u gewend bent. Dat kan natuurlijk alleen als u geen gezondheidsklachten heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus. Ook kan de zorgverlener klachten krijgen.

  Dan is het voor de gezondheid van u en de zorgverlener niet langer mogelijk om de zorg te bieden.
  Wij hebben afgesproken dat de zorgverlener dan contact opneemt met de gemeente. Samen bekijken we dan of er andere oplossingen zijn.

  Houd contact met uw zorgverlener

  Zorgverleners beslissen iedere dag opnieuw of zij in staat zijn om op een verantwoorde manier hun werk uit te voeren. Daarover houden zij contact met u. Heeft u zelf gezondheidsklachten die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en verwacht u uw zorgverlener thuis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw zorgverlener. Zo proberen we met elkaar de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

  Mochten de regels rondom het coronavirus wijzigen dan zijn wij genoodzaakt onze dienstverlening hier op aan te passen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Meer informatie