Voorwaarden evenementen vanaf 30 juni 2021

Vanaf 30 juni mogen er weer eendaagse evenementen plaatsvinden. Ook meerdaagse evenementen waarbij er niet wordt overnacht en waarbij er sprake is van dagelijks nieuwe bezoekers die een coronatoegangsbewijs hebben, zijn toegestaan. Naar verwachting zijn per 29 juli ook andere meerdaagse evenementen toegestaan. Hieronder de belangrijkste voorwaarden die het Rijk aan de organisatie van deze evenementen stelt.

Open evenementen

Een open evenement vindt plaats in de openbare ruimte en is voor bezoekers vrij toegankelijk. Er is geen sprake van een gecontroleerde vorm van in- en uitstroom van bezoekers. Sportevenementen, zoals wielerrondes en zwemtochten, een optocht of een braderie zijn open evenementen. Voor deze evenementen geldt dat deze georganiseerd kunnen worden onder de volgende voorwaarden:

•    Er moeten voldoende maatregelen getroffen zijn, die ervoor zorgen dat bezoekers zich makkelijk kunnen houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Hiervoor past u crowdcontrol maatregelen toe.
•    Er moeten gescheiden bezoekersstromen zijn.

In de door u aan te leveren planvorming dient u aan te tonen hoe u zorgdraagt voor de uitvoering en het naleven hiervan.

Evenement op afgesloten locatie met coronatoegangsbewijzen

In het geval van een gesloten evenement kan een organisator ervoor kiezen te werken met corona-toegangsbewijzen. In dat geval mag het bezoekersaantal 100 % van de reguliere bezoekerscapaciteit bedragen en is de 1,5 meter maatregel niet van toepassing.

Voor een evenement met coronatoegangsbewijs geldt het volgende:
•    Bezoekers van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig coronatoegangsbewijs mogen zij naar binnen.
•    Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
•    Vooraf reserveren is verplicht (bij de organisatie moeten de namen van de bezoekers bekend zijn).
•    Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement). Meer informatie over de gezondheidscheck.
•    Bezoekersaantal mag 100 % van de capaciteit bedragen.
•    Het is niet verplicht vaste zitplaatsen te hebben.
•    De regel van 1,5 meter afstand is niet van toepassing.

Een coronatoegangsbewijs kan met de volgende documenten worden verkregen:
•    Negatieve uitslag van een PCR-test die 40 uur van tevoren is afgenomen) Zie de website testenvoortoegang óf
•    bewijs van volledige vaccinatie, óf
•    herstelverklaring

Voor uitleg over het maken van een bewijs van een vaccinatie-, herstel- of testuitslag kijkt u op deze website.

Het coronatoegangsbewijs is persoonsgebonden. De organisator vergelijkt bij binnenkomst de persoonsgegevens (initialen en geboortedatum) op het coronatoegangsbewijs met het legitimatiebewijs van de bezoeker.

Evenement op afgesloten locatie zonder coronatoegangsbewijs

In het stappenplan ziet u dat er andere voorwaarden gelden indien u niet met coronatoegangsbewijzen gaat werken. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de afstandseis van 1,5 meter gewaarborgd is.

Voor een evenement zonder coronatoegangsbewijs geldt het volgende:
•    Bezoekersnorm van 1 bezoeker per 5 m2 met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
•    Vooraf reserveren is verplicht.
•    Werken met gescheiden bezoekersstromen.
•    Gezondheidscheck is verplicht

Kermissen

Het organiseren van kermissen is vanaf 30 juni weer mogelijk. Deze kunnen gehouden worden op zowel een afgesloten locatie als op een open locatie. Voor het organiseren van een kermis op een open locatie gelden de volgende voorwaarden:

•    De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 m2 met inachtneming van 1,5 meter afstand;
•    Er dienen voldoende maatregelen getroffen te worden dat bezoekers zich makkelijk kunnen houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Hiervoor past u crowdcontrol maatregelen toe.
•    Er dient sprake te zijn van gescheiden bezoekersstromen.

U ziet dat de afstandseis van 1,5 meter de belangrijkste voorwaarde is om de kermis veilig te kunnen organiseren. In de door u aan te leveren planvorming dient u aan te tonen hoe u zorgdraagt voor de uitvoering en het naleven van de hierboven genoemde voorwaarden.

Vergunningaanvraag

Onder normale omstandigheden dienen vergunningaanvragen voor grote evenementen met meer dan 600 bezoekers of evenementen die langer dan twee achtereenvolgende dagen duren, ten minste 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn. De gemeente stelt zich coulant op ten aanzien van het toepassen van de indieningstermijn. Van belang is dat de vergunningaanvraag compleet wordt aangeleverd. Los van de aanvraag en het veiligheidsplan dient u tevens aan te tonen hoe u en uw bezoekers de geldende voorwaarden tijdens het evenement naleven en hoe u zorgdraagt voor het toezicht. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft hiervoor een checklist ontwikkeld die u op weg helpt met de uitwerking van deze specifieke planvorming. Zoals gebruikelijk zal uw complete aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan de hulpdiensten.

Ook blijven de voorwaarden gelden zoals die zijn vastgelegd in de Evenementennota Westland. Denk hierbij aan de data waarbinnen het evenement moet plaatsvinden en de duur van het evenement. Het aantal te verwachten bezoekers mag niet hoger zijn dan het aantal dat op de gemeentelijke evenementenkalender 2021 is opgenomen. Dit hangt samen met de beschikbare politiecapaciteit.

Als aan u een evenementenvergunning wordt verleend zal er een clausule worden opgenomen dat de evenementenvergunning kan worden ingetrokken indien dat van rijkswege wordt besloten. Het evenement kan dan niet doorgaan. De gemeente Westland is niet aansprakelijk voor geleden schade.