Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Programmabegroting 2021-2024

De gemeenteraad van Westland heeft op 10 november de sluitende programmabegroting 2021-2024 (pdf, 5,3mb) vastgesteld. Daarmee maakt Westland de keuze om anticyclisch te investeren in plaats van te bezuinigen. Tijdens de vergadering zijn 21 moties en amendementen (pdf, 1,9mb) aangenomen.