Voorjaarsnota

Op deze pagina vindt u de Perspectiefbrief 2020 en voortgangsrapportages van de gemeente Westland. In de kolom rechts vindt u de documenten in een pdf bestand en/of als e-magazine. Hieronder vindt u per document een korte toelichting.