Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bouke Arends

2 januari 2020

Goedenavond dames en heren,

Ik wens u allen voor het nieuwe jaar 2020 het allerbeste maar bovenal heel veel gezondheid.

U ziet het, we zijn in de Oude Kerk van Naaldwijk.
Een uitblinker van gotische bouwkunst in onze gemeente.
Een sfeervolle omgeving om het nieuwe jaar, een nieuw decennium met u allen af te trappen.

U heeft zojuist twee liederen gehoord. Gezongen door het mannenkoor EMM uit ’s-Gravenzande. Dit koor blinkt uit door het feit dat zij dit jaar het 100-jarig bestaan zal vieren. Een mooie aanleiding om mannenkoor Eendracht Maakt Macht de opening te laten verrichten van deze Nieuwjaarsontmoeting.

Het Breeje Durp is blijkbaar sowieso een goede plek voor uitblinkers. Immers, aan het eind van 2019 blonk Jutta Leerdam uit ’s-Gravenzande uit als Nederlands kampioen schaatsen op zowel de 500 als 1000 meter. Het is toch fantastisch dat we in onze gemeente zo’n kampioen hebben.

Wat ik ook bijzonder plezierig vind is de aanwezigheid vanavond van Karin Zwinkels. Karin, jij hebt aangegeven geen officieel afscheid te willen. Daarom biedt jouw aanwezigheid Karin, mij de gelegenheid jou vanaf deze plaats dank te zeggen voor jouw inzet gedurende vele jaren als raadslid en wethouder.
Uit eigen ervaring weet ik welke inzet en opoffering het vergt om als raadslid en wethouder een bijdrage te leveren aan het laten uitblinken van een gemeente.
Jij hebt daar met groot enthousiasme en betrokkenheid een bijdrage aan geleverd. Dank hiervoor!

De Nieuwjaarsontmoeting is nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Westland. Om elkaar te ontmoeten, in een ongedwongen sfeer. Met een programma waarin – naast deze speech – vooral cultuur en ontspanning centraal staan. En een duidelijk accent op de jeugd van Westland vanwege de uitreiking van de ‘Uitblinker’. De gemeentelijke stimuleringsprijs voor jongeren die vrijwilligerswerk doen, het verschil maken en daarmee een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven in onze gemeente. Een bijzonder welkom dan ook aan de genomineerden voor deze gemeentelijke prijs.

Wie als uitblinker ook een bijdrage geleverd hebben aan het maatschappelijk leven in onze gemeente zijn alle inwoners die in 2019 een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen. Voor hun inzet zijn zij onderscheiden en daarmee bedankt voor hun onbaatzuchtige, vrijwillige bijdrage aan en inzet voor onze samenleving. Alle gedecoreerden en hun partners zijn voor deze avond persoonlijk uitgenodigd. Ik ben blij dat menigeen hier aanwezig is.
Het zijn deze inwoners – gedecoreerden, genomineerden en vanzelf nog ontelbaar veel anderen – waarin ik Westland zie en het afgelopen jaar heb leren kennen. Een samenleving waarin vrijwilligers het cement vormen. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de vele sportverenigingen, Team Westland, de taalmaatjes van de bibliotheek, de chauffeurs en planners van de PlusBus, ALS Westland, de krentsters van de Druiventuinen, Westlandse Ride, de Oranjecomités, de Buurtpreventen, vrouwenbeweging Passage of het Gilde. Of de vele anderen waarvan ik de namen niet noem.
Een samenleving ook waar mantelzorgers uitblinken door in stilte en onverzettelijk zorg te verlenen aan hun naaste, of het nu familie is of buur. Niets vragen, nooit klagen, slechts dragen en bidden om kracht.Dat maakt Westland zoals ik dat heb leren kennen zo onnoemelijk mooi. Een gemeente die uitblinkt in gemeenschapszin en doorzettingsvermogen. 

Niet alleen Westlanders blinken uit ook Westland blinkt uit.
Het afgelopen jaar heb ik dankzij talloze werk- en bedrijfsbezoeken uitgebreid kennis mogen maken met de tuinbouwsector, een van de meest zo niet dé toonaangevendste van de wereld.
Dankzij de wereldwijde koppositie heeft dit gebied alles in huis om te versnellen en circulair te gaan. Waarbij geen afval meer wordt geproduceerd, tenzij je dat afval kunt hergebruiken. Verminderen van CO2-uitstoot, het kan en daar is ook geld mee te verdienen. Maar vooral met het toepassen van inhoudsstoffen uit planten. Voor cosmetica, medicijnen en de voedingsmiddelenindustrie.
Om uitblinker te blijven moet je hard werken. Het is niet vanzelfsprekend dat wat we nu hebben ook blijft bestaan. De wereld verandert en wij moeten mee veranderen. Blijven investeren in samenwerking, innovatie, technologie, data en onderwijs. Daar zitten ook dilemma’s aan vast. Kwantiteit versus kwaliteit. Areaal of inhoudelijke versterking van de keten. Die discussie moet echt gevoerd gaan worden. Ook daarin moeten we gaan uitblinken.
U heeft het nu zo langzamerhand wel in de gaten. Het thema voor deze nieuwjaarsspeech is ‘uitblinken’.

Dit thema is bewust gekozen. Vanzelf past het mooi bij de stimuleringsprijs. Het past ook heel goed bij mijn ervaringen in 2019. Een jaar waarin ik kennis heb gemaakt met Westland en de Westlanders. Een kennismaking waarbij ik met eigen ogen heb gezien waarin het gebied en de mensen uitblinken.
En ik moet u zeggen: ‘het kon minder’.
Of wacht: dat is te Drents.
Ik moet nu zeggen: ‘het was helemaal goud’!

Uitblinken is mooi en geeft veel energie. Het is helemaal fantastisch dat te mogen en kunnen doen in een land waarin we met elkaar in vrijheid leven. Een land waarin we vrij zijn keuzes te mogen maken, waarin we vrij zijn onze mening te uiten, waarin ieder vrij is het onderwijs naar keuze te volgen.
Vrijheden die niet vanzelfsprekend zijn en waarbij het niet alleen gaat om de eigen vrijheid maar ook om die van de ander. Absolute vrijheid bestaat immers niet, omdat je dan altijd anderen in hun vrijheid belemmert. Leven in vrijheid houdt ook in dat je bereid moet zijn om grenzen te stellen. Grenzen stellen zodat je ruimte laat voor anderen, hen niet hindert in hun gewoonten, hun tradities en zienswijzen. De regels van onze rechtsstaat geven die grenzen aan. En juist door die grenzen leven wij hier in vrede en vrijheid. Daar moeten we aan blijven werken en daar kunnen u en ik allemaal uitblinker in zijn.

Dit jaar vieren we in Nederland dat het 75 jaar geleden is dat we onze vrijheid herwonnen hebben op een systeem, op een bezetter die ons al de genoemde vrijheden ontzegde.
In Westland staan we dit jaar op verschillende momenten stil bij de bevrijding en herdenken we de 60 miljoen mensen die tijdens die oorlog het leven lieten.

Ik wil daarbij dit moment aangrijpen voor een persoonlijke noot. De gemeente waar ik geboren ben werd exact op de dag van mijn geboorte – 21 jaar daarvoor – bevrijd. Dat gebeurde door Poolse militairen. Zij blonken uit in moed, inzet en strijdvaardigheid. Deze militairen streden aan de zijde van de geallieerden. Zij leverden strijd op vreemde bodem om de vrijheid van anderen weer terug te kunnen geven. Toen de oorlog ten einde was mochten deze Poolse militairen niet terug naar hun eigen land. Nieuwe machthebbers, met eveneens een totalitair systeem lieten deze militairen weten dat hun strijd niet voor hun land is geweest en niet voor een systeem dat het daar toen voor het zeggen had.
Ik ben nochtans deze Poolse militairen onnoemelijk dankbaar voor hun inzet. Een dankbaarheid die ik in mijn vorige gemeente niet onvermeld heb gelaten en die ik ook hier of wellicht juist hier, waar zoveel Poolse mensen wonen en werken, zal blijven tonen.

Uitblinken doet Westland ook met haar eigen groeicijfer.
Het inwonertal van de gemeente bedroeg op 1 januari 2019: 108.603.
Een jaar later is dat aantal gestegen tot 110.529.
Een groeicijfer bijna 2.000.
Deze groei doet her en der wellicht een wenkbrauw fronzen. Waar gaat dat heen, is dan de vraag. Een inwoneraantal van 130.000 of 140.000 in 2040 doet menigeen vrezen.
Natuurlijk moeten we de groei accommoderen. We woekeren immers met de ruimte. Anderzijds mogen we blij zijn met groei. Onze scholen blijven groeien, onze sportverenigingen blijven robuust, onze arbeidsmarkt blijft voldoende aanbod houden en de leeftijdsopbouw van de bevolking blijft evenwichtig.
Uit eigen ervaring kan ik u zeggen dat groei aantrekkelijker is dan krimp. Groei geeft ontegenzeglijk problemen maar krimp geeft vele grotere problemen. Ik ben in ieder geval blij met problemen die bij groei horen en ik heb er enorm veel zin in om deze in het jaar dat voor ons ligt het hoofd te bieden.

Dat doe ik overigens niet alleen. Ik doe dat samen met het college en de gemeenteraad. In het afgelopen jaar heb ik ervaren dat bij een ieder van deze organen en bij de afzonderlijke leden een tomeloze inzet aanwezig is voor de Westlandse gemeenschap in hun streven om Westland een mooie plek te laten blijven en nog meer te laten worden, om te wonen en te werken. Ondanks dat het niet altijd eenvoudig is dit te bereiken vanwege de vele belangen die er spelen. Desalniettemin zie ik bij ieder van hen de ambitie om hierin te willen uitblinken.

Dames en heren,
Het is altijd mooi ergens in uit te blinken, ergens uitblinker in te mogen zijn. Of het nu is in de tuinbouw, op het gebied van vrijwilligerswerk, in de sport, in de politieke arena, voor goede doelen of wat dan ook. Laten we ons er vooral van bewust zijn dat uitblinken niet iets is wat je alleen doet of alleen tot stand brengt.
Wie wil uitblinken moet samenwerken.
Samenwerken vraagt om een handreiking, een open hand.
Ik spreek de wens uit dat we met elkaar in 2020 uitblinken in samenwerking en verdraagzaamheid.
Laten we blijven omzien naar elkaar juist in dit nieuwe decennium.
Ik wens ons allen een fantastisch mooi nieuw jaar.