Burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven

‘Veiligheid maken we samen’

“Westland is een veilige gemeente, maar het kan nog veiliger. Dat veiliger maken doen we met elkaar. Politie, brandweer, boa’s en buurtpreventen kunnen wel wat hulp gebruiken”, stelt burgemeester Agnes van Ardenne - van der Hoeven. “Meedoen is in Westland heel gewoon. We zetten ons in voor goede doelen, leveren sportieve prestaties en zorgen voor elkaar. Veiligheid thuis, in de buurt, tijdens  de jaarwisseling en de feestweken beschouw ik ook als zo’n goed doel. Ook daar moeten we op elkaar kunnen rekenen.”

Burgerparticipatie

Het college van B en W komt met een overkoepelende aanpak van veiligheid voor de periode 2019-2022. Daarin werken de gemeente, politie, het OM, de gemeentelijke boa’s, buurtpreventen en inwoners met elkaar samen. Van Ardenne: “Veiligheid maken we samen. Ook Westlanders kunnen hun steentje bijdragen door alert te zijn en meldingen te doen.  Of door hun woning goed te beveiligen tegen inbraak en brand en elkaar te informeren als er iets aan de hand is in de buurt.” Wat volgens de burgemeester meehelpt is, dat de bevolking van Westland goed georganiseerd is in allerlei verbanden, zoals familie, sportclubs en scholen. Van Ardenne vindt dat mensen elkaar binnen die verbanden best wat meer mogen aanspreken. “Alcoholgebruik, licht op je fiets, goede sloten op de deur: het is je eigen verantwoordelijkheid, maar pak het ook samen op. Spreek jongeren er op aan als je overlast ervaart. Als je duidelijk uitlegt waar je last van hebt, ontvang je eerder begrip.”

Aanpak ondermijning

Politie en justitie hebben de gemeente ook nodig in de aanpak van ‘ondermijning’. “Een veelkoppig monster”, noemt Van Ardenne deze criminele activiteiten waarbij de onderwereld en bovenwereld met elkaar vermengd raken. Denk daarbij aan arbeidsuitbuiting, hennepteelt, vastgoedaankopen met crimineel geld, mensenhandel of het intimideren van ambtenaren. “Terwijl wij op een positieve manier bezig zijn met innovatie, vergroening en versterking van onze economie, zijn ondermijnende criminelen alleen maar bezig met het naar zich toehalen van geld. Een oplossing is razend ingewikkeld. Ook hierbij kunnen inwoners van Westland helpen door verdachte zaken te melden. Denk aan een kapsalon waar nooit iemand komt of een café dat al tijden leegstaat. Samen kunnen we Westland nog veiliger maken.”

Westland daagt uit

Westland is een complexe gemeente, ervaart Van Ardenne, met mensen die wel vooruit willen maar niet altijd kunnen. “Ondernemers, leraren, hulverleners: ze zitten soms vast in bestaande structuren terwijl ze willen vliegen.” De gemeente wil hen daarbij helpen. Om te beginnen door hun deskundigheid beter te gebruiken. Want wie weet beter wat er in het onderwijs kan verbeteren, dan leerkrachten zelf? In het WestlandProgramma heet dit ‘Westland daagt uit’. Inwoners worden uitgedaagd om met plannen te komen, een goed plan in de eigen omgeving wordt gefaciliteerd en krijgt budget. Van Ardenne: “Mooi voorbeeld vind ik het Kloosterslop in De Lier, waar bewoners zelf hun verantwoordelijkheid hebben gepakt om de omgeving op te knappen met plantjes en bankjes. Het plan is dat de gemeente dit gaat faciliteren. Westlanders nemen zelf het initiatief, wij vullen waar mogelijk aan.”

Vuurwerk

Verandering vanuit de bevolking zelf dus. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld vernieuwing rond de organisatie van vuurwerk met Oud en Nieuw, de feestweek of 4/5-meivieringen. Van Ardenne: “Het begint met goed naar elkaar luisteren. Daarbij nemen we de gevoelens en ideeën van iedereen serieus. Tijdens het collegespreekuur en onze bezoeken aan de dorpen  horen we al veel. Mensen snappen ook heel goed dat niet alles kan, als je maar eerlijk vertelt waarom niet. Er is ook veel wél mogelijk. Inzetten op wat wel kan, daar is een overheid voor.”

Nevenfuncties

 • Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
 • Voorzitter Greenport Holland overheden
 • Lid DB Eenheid politie Den Haag
 • Bestuursvoorzitter Naktuinbouw
 • Lid PGGM Adviesraad voor Verantwoord Investeren
 • Voorzitter CEO groep Dutch Biorefinery Cluster
 • Lid Europese Board Biobased Industries Consortium
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep
 • Lid Raad van Toezicht Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
 • Lid stuurgroep Platform Duurzame Glastuinbouw (namens VNG)