Gemeentesecretaris Lidia Spindler

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders, door wie zij ook is benoemd. Zij helpt het college bij de uitoefening van zijn taak. In de gemeente Westland is de gemeentesecretaris ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.