Griffie

Wat is de griffie?

De griffie biedt onafhankelijke ondersteuning aan alle raadsleden en aan de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de raad. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie.

Taken Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies:

  • zorgen dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies
  • stellen de vergaderagenda’s samen
  • ondersteunen en adviseren de raadsvoorzitter (= de burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • helpen raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen
  • alle verdere ondersteunende werkzaamheden voor de raadsleden

Contact

Secretariaat: griffie@gemeentewestland.nl,  0174 - 673 316
Raadsgriffier: A.P.M.A.F. (Funs) Bergmans

Commissiegriffier EFO: Kees de Weerdt, cldweerdt@gemeentewestland.nl, 0174 - 673076 
Commissiegriffier Bestuur: Pamela van Oosten, pvoosten@gemeentewestland.nl, 0174 - 673 045.
Commissiegriffier MO: Carin Wortelboer, cwortelboer@gemeentewestland.nl, 0174 - 673 047.
Commissiegriffier Ruimte: Inger van IJzeren, ijvijzeren@gemeentewestland.nl, 0174 - 673 286.