Raadsgriffier Funs Bergmans

Raadsgriffier betekent secretaris van de gemeenteraad.

De gemeenteraad staat volgens de grondwet aan het hoofd van de gemeente. Het is van belang dat de gemeenteraad alle mogelijke ondersteuning krijgt. Daarvoor is de griffier en zijn griffie verantwoordelijk.