Schriftelijke vragen

Mocht u vragen hebben over de schriftelijke vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail: griffie@gemeentewestland.nl of telefonisch via  0174 - 673 316.