Noah Schmidt

Als lid van het Dagelijks Bestuur draag ik op alle manieren bij aan het organiseren en verbeteren van de jongerenraad. Als penningmeester zorg ik dat die verbeteringen ook bekostigd worden. De studie die ik plan te volgen is Philosophy in Leiden.

Ik heb een natuurlijke interesse in maatschappelijke vraagstukken en de relaties tussen politici en de burgers wiens waarden zij waarborgen. Door deze interesse voegde ik mij graag bij de jongerenraad. Door mijn interesse in organisatie en bestuur stelde ik mezelf verkiesbaar voor, en won ik, het penningmeesterschap, en daarmee een plek in het Dagelijks Bestuur waar ik het afgelopen jaar met plezier de jongerenraad mee heb opgezet. Nu focus ik me vooral op de belangen van jongeren, maar ik hoop in de toekomst de belangen van alle leeftijdsgroepen te kunnen verdedigen.