Raadscommissie Bestuur

In de raadscommissie Bestuur worden de volgende beleidsterreinen behandeld: 

  • algemene en bestuurlijke zaken
  • handhaving (ruimtelijk)
  • openbare orde en veiligheid, inclusief de APV
  • juridische zaken
  • metropoolregio
  • brandweer