Raadscommissie EFO

In de raadscommissie Economie, Financieel beleid en Organisatie worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

 • Economische zaken
 • Westland-infra en Agri-business (Greenport)
 • FinanciĆ«n en belastingen
 • Planontwikkeling
 • Grondzaken
 • Kust, Toerisme en Recreatie
 • Vastgoed
 • Gebiedsmarketing en Internationalisering
 • Communicatie en Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • ICT en facilitaire zaken
 • Arbeidsmigratie