Raadscommissie EFO

In de raadscommissie Economie, Financieel beleid en Organisatie worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • Economische zaken
  • Westland-infra en Agri-business (Greenport)
  • FinanciĆ«n en belastingen
  • Kust, Toerisme en Recreatie
  • Vastgoed
  • Gebiedsmarketing en Internationalisering
  • Communicatie en Dienstverlening
  • Personeel en Organisatie
  • ICT en facilitaire zaken
  • Arbeidsmigratie