Raadscommissie Wonen

In de raadscommissie Wonen worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • Volkshuisvesting
  • Gebiedsontwikkeling en grondexploitatie
  • Bouwen en wonen
  • Huisvesting arbeidsmigranten