Raadsleden

Wilt u meer weten over de raadsleden die door de inwoners van gemeente Westland zijn gekozen? Kijk dan op gemeenteraadwestland.nl 

De Raad van de gemeente Westland bestaat uit 39 raadsleden, de voorzitter burgemeester Bouke Arends en de raadsgriffier Funs Bergmans. Momenteel zijn er 10 raadsfracties vertegenwoordigd in de raad die ondersteund worden door  steunraadsleden.