Raadsleden

Wilt u meer weten over de raadsleden die door de inwoners van gemeente Westland zijn gekozen? Kies rechts de fractie waarvan u een raadslid zoekt en daar wordt u doorgeleid naar zijn of haar profiel.

De Raad van de gemeente Westland bestaat uit 39 raadsleden, de voorzitter burgemeester Bouke Arends en de raadsgriffier Funs Bergmans. Momenteel zijn er 9 raadsfracties vertegenwoordigd in de raad die ondersteund worden door in totaal 22 steunraadsleden.

Coalitiepartijen zijn de partijen die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartijen zijn niet vertegenwoordigd in het college. De coalitie bestaat uit: CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en CU-SGP Westland. Zij vormen samen het college. De oppositie bestaat uit: Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland, GroenLinks Westland, D66 Westland en PvdA Westland.