Raadsleden

Wilt u meer weten over de raadsleden die door de inwoners van gemeente Westland zijn gekozen? Kies rechts de fractie waarvan u een raadslid zoekt en daar wordt u doorgeleid naar zijn of haar profiel.

De Raad van de gemeente Westland bestaat uit 39 raadsleden, de voorzitter burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven en de raadsgriffier Funs Bergmans. Momenteel zijn er 9 raadsfracties vertegenwoordigd in de raad die ondersteund worden door steunraadsleden.

Coalitiepartijen zijn de partijen die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartijen zijn niet vertegenwoordigd in het college.