Carlieke van Staalduinen

Als raadslid moet je midden in de samenleving staan, weten wat er speelt en makkelijk bereikbaar zijn. Steeds meer belangrijke taken zullen niet meer door het Rijk maar door gemeenten worden uitgevoerd. Ik vind dat raadsleden deze taak moeten uitvoeren door te luisteren naar burgers en belanghebbenden om dan maatwerk te leveren, toegesneden op de Westlanders. Daar wil ik mij hard voor maken.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de tennisvereniging LTC ’s-Gravenzande
  • Bestuurslid van Stichting 75 jaar bevrijding Westland
  • Lid Stuurgroep Sportakkoord Westland