Cor van der Mark

Bij de raadsverkiezingen van 2014 ben ik gekozen als lid van de raad. Mijn motivatie om mij verkiesbaar te stellen was een heel simpele; “als je wilt weten hoe warm de kok het heeft, moet je in de keuken komen”.

Namens de CDA fractie zal ik me voornamelijk bezig houden op het terrein van de commissie EFO en ben ik gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Bestuur. Binnen de fractie draag ik zorg voor de penningen. Tevens neem ik plaats in wat nu nog de 'CDA business club' heet.

Mijn wortels liggen in het dorp De Lier. Vanaf mijn 24e heb ik regelmatig functies vervuld binnen de gereformeerde kerk, waar ik nu voorzitter van de kerkenraad ben. In 1993 was ik één van de initiatiefnemers van het bewaren en restaureren van de Timmerwerf. Dit museum is ondertussen steeds meer het ‘hart’ van het dorp aan het worden. Een ontmoetingsplek voor velen. Vanaf de start ben ik voorzitter van het stichtingsbestuur.

Mijn beroepsleven heeft als rode draad “de internationale handel in bederfelijke producten”; groenten en fruit, bloemen en planten. Dit werk heeft me door de hele wereld gevoerd. Nu nog ben ik in de internationale handel bezig. Het werken met en verkopen aan andere landen en dus culturen is een geweldige bezigheid. Het bezoeken van klanten betekent ook het bezoeken van landen en spreken met anderen. Gelukkig heb ik een redelijk ontwikkelde talenknobbel.

Sinds begin jaren ’80 ben ik actief lid van de Lions Club. Een internationale beweging met als motto “we serve” wij dienen. Dat motto spreekt me enorm aan. En nu ook binnen de gemeenteraad. Dienend en helpend bezig zijn voor en namens de burgers.

Voor zover er tijd is voor hobby’s; vaartochten maken door Westland en ver daarbuiten. Schooieren met een bootje, noem ik dat. Lezen. Gedichten lezen. En besturen van grotere en kleinere organisaties.

Andere lidmaatschappen: Slow Food Nederland, vereniging Midden Delfland, adviseur Motiv (studentenpastoraat Delft), WH Auden genootschap (heel kleine club).

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de kerkenraad
  • Lid van de Adviesraad Timmerraad