Jan van Rossum

Mijn gehele werkzame leven heb ik in de softwareontwikkeling gewerkt en dat in alle mogelijke functies van programmeur t/m projectleider / informatieanalist. Vanaf 1992 heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de (door)ontwikkeling van standaard ERP pakket Aspas, een goedkope aanrader voor bedrijven die NIET met duurdere ERP software willen of kunnen werken en toch een zeer stabiel pakket willen hebben!

Ik ben een groot sportliefhebber en heb jarenlang op hoog niveau meegedraaid in de Nederlandse badmintonwereld (zowel als sporter als bestuurder) en bijvoorbeeld ook twee Elfstedentochten uitgeschaatst. Nog steeds train ik graag op de onverharde paden in de duinen. Mijn streven is om dat ook uiteindelijk vrijelijk in de Westlandse duinen te kunnen doen!

Vanaf 2002 ben ik nu gemeenteraadslid, een van de mooiste (neven)beroepen waarin men ook veel voor anderen en ons aller toekomst kan betekenen! Vooral ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer, openbare ruimte en recreatie zijn de onderwerpen waar ik mij graag mee bezig houd.

Sinds 1 juli 2013 ben ik medebestuurslid van burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! te Wateringen om daadwerkelijk het openlucht recreatiezwembad de Waterman via andersoortig beheer open te kunnen houden. Als politicus dus ook daadwerkelijk deelnemen aan burgerparticipatie om daarmee de overheid te ontlasten van kostbare taken.

Mijn motto hierbij: “Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand, pas door op te geven wordt die permanent”. Een tegeltjeswijsheid uit mijn sportverleden die ik graag blijf toepassen in mijn huidig politiek functioneren!

Nevenfuncties

  • Bestuurslid van Stichting Waterman Natuurlijk!
  • Softwareontwikkelaar/consultant op softwarepakket Aspas bij ProPredict BV