Joep van Veen

Namens de fractie GemeenteBelang Westland maak ik deel uit van de raadscommissie Ruimte. Daarnaast ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie EFO.

Het is belangrijk dat een voorzitter de touwtjes in handen houdt om de vergadering effectief te laten verlopen en te komen tot een duidelijk advies voor de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering.

Nevenfuncties

  • Accountmanager GJ Personeelsdiensten