Jolanda Suijker-van Wingerden

Ik ben getrouwd, moeder van een dochter en een zoon en woonachtig in Wateringen.

Ik ben werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, waar ik docenten ondersteun en leerlingen begeleid. Daarnaast draag ik een steentje bij in de veiligheid van Wateringen als surveillant van de buurtpreventie, waar ik tot 2016 voorzitter van ben geweest.
Ik voel mij aangesproken door de directe en duidelijke aanpak waar LPF Westland voor staat en wil met mijn ervaring werken aan een goede onderlinge verbondenheid tussen alle Westlanders.

Nevenfuncties

  • Leraarondersteuner Pleysiercollege locatie Westerbeek Den Haag