Leo Boekestijn

Ik ben een volksvertegenwoordiger 'pur sang' zoals dat zo mooi heet.

Signaleren, luisteren, controleren en bevragen van het college zijn zomaar wat zaken die bij me opkomen. Ik probeer de burger een stem te geven richting gemeentelijke overheid.

Nevenfuncties

  • Logistiek medewerker bij Royal FloraHolland