Peter Duijsens

Ik ben er trots op om fractievoorzitter van Westland Verstandig te mogen zijn. Ik ben als advocaat werkzaam in mijn dagelijkse werk. Voordat ik in de raad werd gekozen van de gemeente Westland heb ik op politiek vlak meer dan tien jaar in de gemeenteraad van ’s-Gravenzande gezeten en heb op bestuurlijk gebied derhalve de nodige ervaring. In het bijzonder heb ik kennis van financiën en bestuurlijke zaken.

Om de doelstellingen van Westland Verstandig te kunnen bereiken is deze ervaring nuttig en nodig. In het Westland ben ik lid van tal van verenigingen op diverse terreinen.

Daar ik van mening ben dat het huidige gemeentebestuur de afspraken die destijds gemaakt werden bij de fusie en die destijds beslissend waren om met de fusie akkoord te gaan, niet zijn nagekomen (o.a. handhaving en versterking van alle kernen), ben ik lid geworden van Westland Verstandig.

Voorts is te weinig rekening gehouden met hetgeen de burgers willen. Westland Verstandig wil dat anders gaan doen. Gezien het grote enthousiasme en de inzet van de leden van Westland Verstandig zal dat lukken. Ik wil daar gaarne mijn steentje aan bijdragen.

Westland Verstandig is een lokale partij met een eigen geluid. Voor veel raadsleden, ook voor de meeste van onze eigen fractieleden, is de politiek nieuw en het spel moet worden geleerd. Samen werken wij hier hard aan en het zal zeker lukken ons eigen geluid steeds beter hoorbaar te maken.

Samen met de andere leden van de fractie en de ondersteunende fractieleden en natuurlijk met steun van het bestuur en vele anderen in Westland Verstandig werken wij deze periode van 4 jaar in de raad om alles een beetje beter voor de burgers te laten verlopen.

Nevenfuncties

  • Advocaat bij advocatenkantoor Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg
  • Directeur GAIA Westland BV
  • Directeur REKA 's-Gravenzande BV