Pieter Hoogerbrugge

De rode draad in mijn activiteiten is mensen en bedrijven actief samen te brengen en op die wijze er voor te zorgen dat het leef- en ondernemersklimaat in Westland nog verder verbetert.

Nevenfuncties

  • Accountant bij HNP Accountants
  • DGA van Rapeje Holding BV
  • Penningmeester bij St. fractiegelden GemeenteBelang Westland
  • Voorzitter van de Lierse Club van Bedrijven
  • Voorzitter van de Stichting Vrienden van Liora-De Lier
  • Penningmeester bij de Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg
  • Secretaris bij Kredietunie Westland