Remmert Keizer

Van jongs af aan zit de politiek in mijn bloed. Als raadslid heb ik me altijd als een 'makelaar' tussen burgers/ verenigingsleven / bedrijfsleven en de gemeente gevoeld. Zaken samenbrengen en met elkaar tot aanvaardbare oplossingen komen. Met elkaar het Westland verder brengen!

Nevenfuncties

  • Bestuurder bij R. Keizer Holding BV
  • Bestuurder STAK bij R. Keizer Holding BV
  • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van de Gemeente Westland
  • DGA van R. Keizer Holding BV
  • DGA van R. Keizer Beheer BV