Sander Zuyderwijk

Ik ben werkzaam in het werkveld waar civiele techniek, omgeving en politiek elkaar treffen. Omgevingsmanagement. Dit doe ik als senior consultant namens diverse opdrachtgevers. Aannemers maar ook overheden en als voorbeeld de reconstructie van de N213 namens de aannemer.

Naast een goede infrastructuur, goed ondernemersklimaat, heldere bestemmingsplannen, groene openbare inrichting en overige ruimtelijke inpassingen, zet ik mij ook in voor een gezond verenigingsleven. Een gezond verenigingsleven resulteert in lichamelijke en geestelijk fitte en gezonde mensen en daardoor een gezonde maatschappij. Westlandse ondernemers zijn van groot belang voor de werkgelegenheid, ontwikkeling van het Westland en deze verenigingen.En daarom VVD. Van bedrijf tot vereniging met een faciliterende rol voor de gemeente.

Met deze basis ben ik fractievoorzitter namens VVD Westland en  woordvoerder in de commissie Ruimte en commissie Bestuur. Graag zou ik eens een keer met u een kop koffie drinken om uw verhaal te horen.

Nevenfuncties

  • Senior Consultant bij DPI